Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

24/01/2020
Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

Polska Unia Szpitali Klinicznych zrzeszająca szpitale kliniczne z całej Polski wystosowała apel  o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazły się szpitale kliniczne w Polsce.  Do kwestii trudnej sytuacji szpitali odniósł się również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17, w zat. treść wyroku).