Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w szpitalach

05/02/2020
Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w szpitalach

Dobre praktyki zarządcze i projekt kodeksu dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych to tematy konferencji prasowej Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), która odbyła się 5.02.2020 w Warszawie. Omówiono założenia projektu oraz aktualny stan prac.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia i Polska Federacja Szpitali wspólnie pracują nad projektem, który poprzez łatwy dostęp do zgromadzonych na stronie NFZ przykładów dobrych praktyk zarządczych ma ułatwić menedżerom kierowanie szpitalami.
Na konferencji głos zabrali Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, Joanna Szyman, członek Rady Naczelnej PFSz, prezes Szpitala na Klinach w Krakowie, Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz i Dyrektor Szpitala w Człuchowie. Ze strony NFZ: Adam Niedzielski, Prezes, Dariusz Dzielak, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii oraz Sylwia Wadrzyk, rzecznik.
Jednym z prelegentów był dyrektor generalny USK Dariusz Madera, jednocześnie członek Rady Naczelnej PFSz
Na stronie internetowej NFZ już opublikował Zbiór przykładów dobrych praktyk zarządczych w podmiotach leczniczych. Zbiór zawiera przykłady z konkretnych szpitali dotyczące m.in. dobrych praktyk w zarządzaniu ogólnym, dobrych praktyk kadrowych, IT, dobrej praktyki w organizacji części medycznej szpitala, działań innowacyjnych.

Dostęp do tej wiedzy, którą dzielą się dyrektorzy placówek zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali, a udostępnia NFZ, jest bezpłatny.