Komunikat dla pacjentów

16/03/2020
USK

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego planowe przyjęcia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz planowe zabiegi mają się odbywać się zgodnie z terminami wcześniej ustalonymi.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość - sytuacja jest dynamiczna, a biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników szpitali oraz pacjentów - Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum udzielania planowych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych, w tym rehabilitacji.
Dlatego w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w trybie planowym będzie brane pod uwagę bezpieczeństwo pracowników szpitala oraz pacjentów, jak również możliwości wynikające z dostępności kadry medycznej, niezbędnej do ich realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatami oddziałów – numery dostępne są na stronie szpitala
http://www.usk.opole.pl/oddzialy