Nagroda w konkursie INSPIRACJE 2019

28/09/2020
foto dyplom

Podczas uroczystej gali w Warszawie wręczono nagrodę dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

W tegorocznej edycji konkursu INSPIRACJE 2019,  w kategorii: „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zajął wysokie, drugie miejsce za projekt:

„Angioplastyka wieńcowa bez użycia kontrastu i koronarografia z ultra-niską dawką kontrastu jako profilaktyka uszkodzenia nerek indukowanego kontrastem”

Nagrodę w imieniu szpitala odebrali Dyrektor ds. Administracyjnych pan Marcin Miga i koordynator Pracowni Badań Hemodynamicznych pan dr hab. n. med. Jerzy Sacha.

Konkurs ukierunkowany był na promowanie szpitali, instytucji, osób, a także organizacji pozarządowych i firm działających w ochronie zdrowia, które w minionym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych technologii oraz rozwiązań, które wpłynęły na zwiększanie medycznego bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitali.

Organizatorem konkursu INSPIRACJE 2019 była firma IDEA Trade.