NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CAŁYM KRAJU

23/10/2020
info

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Poniżej przedstawiamy zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego:

- objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych

- w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna

- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

- zawieszenie działalności basenów, siłowni, aquaparków

- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

- wydarzenia kulturalne - do 25% publiczności

- ograniczenie działalności sektora gastronomicznego (restauracje, puby, kawiarnie). Przez dwa tygodnie gastronomia może przygotowywać jedynie posiłki na wynos oraz w ramach dostawy. Obostrzenie może zostać przedłużone, w zależności od dalszego przebiegu pandemii

- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m²

- 1 osoba na 15 m² w placówkach handlowych pow. 100 m²

- w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

- zakaz wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych

- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów

- Seniorze, zostań w domu! Apel do seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych

- decyzja dotycząca ewentualnych ograniczeń i zasad na cmentarzach zostanie ostatecznie podjęta w przyszłym tygodniu. Apeluje się żeby 1 listopada zostać w domach. Nie przewidziano dodatkowych obostrzeń w kościołach