SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

17/12/2020
1

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny został wyznaczony jako tzw. „szpital węzłowy”, w którym prowadzone będą szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 swojego personelu oraz innych placówek medycznych, w których nie będą wykonywane takie szczepienia.

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 dedykowane są dla personelu medycznego tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, diagnostów medycznych oraz innych zawodów medycznych jak również zawodów niemedycznych (w tym personelu pomocniczego i administracji) niezależnie od formy zatrudnienia.

Placówki medyczne zainteresowane szczepieniem swoich pracowników proszone są o wypełnienie "wykazu osób deklarujących chęć szczepienia"  (skan formularza) - załącznik i przesłanie go wraz ze "zgodą każdego pracownika na przetwarzanie danych osobowych" (skan zgody) -  załącznik, na niżej podany adres mailowy: szczepienia@usk.opole.pl

TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 28 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) DO GODZ. 08.00

Koordynatorem ds. szczepień w naszym szpitalu jest:

Pani lek. med. Zofia Maj Twardy

Nr telefonu do kontaktu: 774520152

Adres mailowy: szczepienia@usk.opole.pl

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy koordynatora ds. szczepień.

 

Załącznik Rozmiar
zgoda na przetwarzanie danych 13.43 KB
wykaz osób deklarujacych( ...) 12.45 KB