Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu z normami ISO

08/10/2021
Certyfikaty ISO dla USK.

Zewnętrzni audytorzy potwierdzili, że szpital spełnia wytyczne w zakresie norm dotyczących zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 i ISO/lEC 27001:2013 – to normy, które spełniane są w USK podczas świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w obszarze nauk medycznych.

- „Posiadanie przyznawanych przez zewnętrznych audytorów certyfikatów jest dowodem, że szpital spełnia wymagania dotyczących jakość świadczonych usług medycznych, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji” – wyjaśnia Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

„Świadczy to o wdrożeniu odpowiednich procedur zarządzania różnymi obszarami prowadzonej przez nas działalności, zarządzania zgodnie z ustalonymi wzorcami i realizowania tych zdań w sposób powtarzalny” - kontynuuje dyrektor.

Uzyskanie certyfikatu poprzedzone jest audytem, podczas którego sprawdzane są wprowadzone w szpitalu procedury i ich realizacja.

- „Podczas ostatniej certyfikacji przedłużyliśmy wszystkie dotychczas posiadane normy, a jedną – w zakresie bezpieczeństwa informacji – rozszerzyliśmy” – podaje Dariusz Madera.

Dla pacjentów posiadanie przez szpital certyfikatów oznacza, że trafiają oni do placówki, która jest stale monitorowana pod kątem świadczenia usług na odpowiednim poziomie.

- Nawet jeśli zdarzają się sytuacje odbiegające od norm, to zgodnie z procedurami, są one analizowane przez zespoły pracowników po to, by w przyszłości do tego nie dochodziło, a pacjenci mogli czuć się w pełni bezpiecznie” - podsumowuje Dariusz Madera.