Więcej miejsc opieki w Szpitalu Tymczasowym Covid-19 w Opolu

06/04/2021
Szpital Tymczasowy Covid-19  w Opolu.

Od 6 kwietnia, w związku z sytuacją epidemiczną, zwiększamy liczbę miejsc opieki w Tymczasowym Szpitalu Covid-19 w Opolu, prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

Według stanu na dziś rano, od początku działalności tej placówki hospitalizowane w niej były 323 osoby.

Do pracy w szpitalu tymczasowym zaangażowani są lekarze anestezjolodzy, lekarze innych specjalizacji, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki ogólne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, wojsko, personel administracyjny i porządkowy.