Wstrzymanie planowych przyjęć

13/03/2020
COVID-19

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzony zostaje zakaz planowych przyjęć oraz planowych zabiegów oraz zakaz odwiedzin (z wyłączeniem przypadków medycznie uzasadnionych, przy bezwzględnym zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych.