Wyjątkowa konferencja - pierwsza w Polsce i na świecie

18/06/2020
Prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

Ponad 1000 uczestników z 54 krajów wzięło udział w pierwszej tego typu w Polsce i na świecie, 9 – godzinnej internetowej konferencji w wirtualnym studio, poświęconej chirurgii endowaskularnej.

Organizatorami byli prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz dr Jan Skowroński z University of Birmingham w USA. W konferencji, która była prowadzona symultanicznie w języku angielskim, polskim i rosyjskim, wzięło udział ponad 1000 uczestników z 54 krajów.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii udało się zgromadzić grupę 30 specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej, kardiologii i radiologii interwencyjnej z całego świata, zajmujących się leczeniem chorób aorty, tętnic obwodowych i tętnic szyjnych metodami wewnątrznaczyniowymi. Podzielili się oni swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie chirurgii endowaskularnej, dynamicznie rozwijającej się również w Polsce dziedzinie leczenia chorób naczyń.

- Tematem przewodnim była rewaskularyzacja tętnic obwodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tętnicach poniżej stawu kolanowego. Omówiono również zagadnienia dotyczące sposobów leczenia endowaskularnego chorób aorty, w tym tętniaków łuku aorty, tętniaków piersiowo – brzusznych i tętniaków rozwarstwiających - wyjaśnia prof. Grzegorz Oszkinis. -
Jedną z najważniejszych i najbardziej interesujących była sesja dotycząca leczenia chorób tętnic szyjnych, dzięki udziałowi dr Gary Roubin ze Stanów Zjednoczonych, inicjatora badania CREST (Carotid Revascularization and Arterectomy vs Stenting Trial), które potwierdziło skuteczność i zasadność leczenia endowaskularnego zwężeń tętnic szyjnych.

Zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące; rozwoju zawodowego lekarzy zajmujących się inwazyjnymi metodami leczenia chorób naczyń oraz problemów powikłań naczyniowych i sposobu ich leczeni w przebiegu pandemii COVID-19 z udziałem dr Michael Jaff, dyrektora medycznego firmu Boston Scientific, Creig Walker, założyciela Towarzystwa Naukowego New Cardiovascular Horizons (NCVH) oraz Anana Lumsdena, dyrektora DeBakey Heart&Vascular Center z Houston, USA i Ashley Hepner, dyrektora zarządzającego Internetional Society of EndoVascular Specialist (ISEVS ).

- Udało się zaprezentować najnowsze sposoby diagnostyki i leczenia chorych, z chorobami tętnic, w tym również chorych z powikłaniami cukrzycy, których liczba w Polsce wciąż wzrasta i staje się problemem społecznym. Ten typ wirtualnych spotkań pozwala zaprosić specjalistów w swoich dziedzinach z całego świata do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.
Być może w przyszłości spotkania łączone, gdzie elementy wirtualne będzie można łączyć ze konwencjonalną konferencją staną się naszą codzienności - podsumowuje profesor Oszkinis.