ZMIANA ZASAD DOSTARCZANIA PACZEK DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W USK

28/10/2020
szpital

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 28 października 2020 r. ulegają zmianie zasady oraz miejsce dostarczania rzeczy dla pacjentów.

Paczki dla pacjentów przyjmowane są w holu głównym szpitala obok punktu pomiaru temperatury. Wszystkie rzeczy dostarczone przez rodzinę dla pacjentów przekazywane będą na poszczególne oddziały o godz. 11.00 i 16.00 oprócz weekendów i świąt.

Uprzejmie prosimy, aby przekazywane dla pacjentów rzeczy były prawidłowo zapakowane i czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, na którym pacjent aktualnie przebywa. Mając na uwadze aktualną sytuacje epidemiczną prosimy o dostarczenie tylko niezbędnych rzeczy.