Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powołany jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta, który rozpatruje sprawy związane z poszanowaniem praw pacjenta.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta Pani Adriana Mazurkiewicz - Fornalik przyjmuje od poniedziałku do piątku

w godz. 09:00 - 14:00 w pokoju 111 (blok D) tel. (77) 45 20 796, 697 603 030.