Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

dr n. med. Jacek Hobot
Kierownik:
dr n. med. Jacek Hobot
       telefony:
  z-ca ordynatora   77 45 20 640
  dyżurka pielęgniarek strona lewa   77 45 20 641
  asystenci młodsi   77 45 20 642
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 645
  telefon dla pacjentów strona lewa   77 45 20 648
  ordynator + FAX   77 45 20 650
  dyżurka pielęgniarek strona prawa   77 45 20 651
  asystenci starsi   77 45 20 652
  sekretariat   77 45 20 655
  telefon dla pacjentów strona prawa   77 45 20 658

e-mail: chirurgia@wcm.opole.pl

mgr Urszula Kraszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula Kraszkiewicz
      

Zespół lekarzy:

Z-ca ordynatora
dr n. med. Andrzej Kucharski - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Kierownicy Odcinków:
lek. med. Waldemar Strysz - specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej
lek. med. Jacek Żurek - specjalista chirurgii ogólnej

Starsi asystenci specjaliści chirurgii ogólnej i naczyniowej:
dr n. med Zbigniew Kowalik
lek. med. Krzysztof Kudyba
lek. med. Robert Żurawel

Starsi asystenci specjaliści chirurgii ogólnej:
lek. med. Aleksandra Bogusz
lek. med. Jerzy Kampa
lek. med. Marek Piskozub
lek. med. Małgorzata Ziółkowska

Lekarze rezydenci:
lek. med. Maja Basta
lek. med. Dagna Moryto
lek. med. Paweł Janoszka
lek. med. Jakub Palacz
lek. med. Wojciech Kowalik
lek. med. Michał Witek

Personel:

Sekretariat:
Tatiana Nowara
Sylwia Milek

Oddział istnieje od 1997 roku i powstał na bazie nowo otwartego wielospecjalistycznego szpitala o nazwie Wojewódzkie Centrum Medyczne. Przyjmujemy rocznie na Oddział około 2700 chorych. Wykonujemy rocznie 2000 operacji na salach operacyjnych oraz 400 zabiegów wewnątrznaczyniowych w Pracowni Endowaskularnej.

Doświadczony zespół lekarski składa się z 14 specjalistów chirurgii ogólnej. W gronie tym znajduje się 8 specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej i jeden specjalista medycyny ratunkowej. Czterech lekarzy ma tytuł doktora nauk medycznych.

Pacjentami opiekuje się zespół 25 pielęgniarek, w tym sześć z tytułem magistra oraz dwóch magistrów rehabilitacji. O czystość i wyżywienie dba 7 osobowy personel pomocniczy. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej posiada 84 łóżka w salach dwu- i trzy osobowych z węzłami sanitarnymi
Oddział dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz całkowicie zmodernizowaną w 2009 roku pracownią zabiegów wewnątrznaczyniowych. Od tego momentu w Szpitalu wykonywane są wszystkie procedury stosowane w leczeniu chorób naczyń, zabiegi operacyjne i zabiegi wewnątrznaczyniowe.

W leczeniu operacyjnym stosujemy najnowsze techniki i metody operacyjne takie jak laparoskopia, staplerowe techniki zespoleń tkanek ( przy użyciu szwów mechanicznych), wszczepianie syntetycznych siatek i protez naczyniowych.
Posiadamy pełną akredytację - prawo specjalizowania z zakresu chirurgii ogólnej (5 miejsc akredytacyjnych) oraz prowadzenia stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Oddział ma również pełną akredytację – prawo specjalizowania z zakresu chirurgii naczyniowej (3 miejsca akredytacyjne) oraz prowadzenia stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej współpracuje ściśle z Oddziałem Kardiologicznym, dysponującym dwoma stołami do hemodynamiki, Oddziałem Kardiochirurgicznym, Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopową wykonującą pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zapewnia opiekę dla najciężej chorych pacjentów.

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje wszelkie podstawowe badania rtg, spiralną tomografię komputerową, badania ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny. Dysponujemy również Zakładem Patomorfologii z możliwością badań śródoperacyjnych oraz Zakładem Mikrobiologii, pozwalającym prowadzić antybiotykoterapię pod kontrolą posiewów.

Należy podkreślić, że współpraca obejmuje również inne jednostki znajdujące się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu (chirurgię urazowo- ortopedyczną, twarzowo-szczękową, neurochirurgię, urologię, chirurgię dziecięcą, medycynę ratunkową). Umożliwia to wszechstronną, wielospecjalistyczną opiekę nad chorym, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo naszym pacjentom.

Wykonujemy w pełnym zakresie:

1. Zabiegi operacyjne w schorzeniach jamy brzusznej

operacje żołądka
operacje wątroby
operacje dróg żółciowych
operacje trzustki (w tym operacje radykalne)
operacje śledziony
operacje jelita cienkiego
operacje jelita grubego
operacje schorzeń odbytu
operacje przepuklin brzusznych (operacje techniką beznapięciową z wszyciem siatki z tworzywa sztucznego zgodnie ze standardami nowoczesnej chirurgii)
zakładanie operacyjne cewników do dializ otrzewnowych

2. Operacje chirurgiczne metodą małoinwazyjną (laparoskopowo)

operacje kamicy pęcherzyka żółciowego
przepuklin rozworu przełykowego i wpustu żołądka,
innych przepuklin w razie istniejących wskazań
inne zabiegi laparoskopowe zgodnie z istniejącymi wskazaniami

3. Operacje bariatryczne (laparoskopowe leczenie schorzeń metabolicznych i otyłości)

rękawowa resekcja żołądka (Sleeve Resection)
założenie regulowanej opaski żołądkowej (Gastric Banding)
ominięcie żołądkowe (Gastric By-Pass)

4. Zabiegi z zakresu endokrynologii

operacyjne leczenie schorzeń tarczycy
operacje przytarczyc
operacje guzów hormonalnych trzustki
operacje guzów nadnerczy

Prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych obejmujące:

zabiegi rekonstrukcyjne tętnic: przywracanie krążenia w naczyniach kończyn przez udrażnianie lub wszczepianie protez naczyniowych lub przeszczepów z użyciem naczyń własnych chorego
operacje tętniaków aorty brzusznej
operacje tętniaków naczyń obwodowych
operacje zwężeń tętnic szyjnych
operacje endowaskularne (małoinwazyjne w zakresie tętnic dogłowowych, jamy brzusznej i kończyn)
operacje zakładania stentgraftów w tętniakach aorty brzusznej
sympatektomie piersiowe i lędźwiowe
operacje w urazach naczyń i zatorach
operacje przetok tętniczo-żylnych (przeszczepy auto i allogenne) u chorych dializowanych
diagnostykę i leczenie ciężkich postaci zapalenia żył
operacje żylaków kończyn dolnych

Pacjenci ze skierowaniami mogą zgłaszać się codziennie do sekretariatu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (szpital przy Alei Witosa 26 - II piętro) w godzinach 8.00-13.00, celem ustalenia dogodnego dla siebie terminu przyjęcia.


Warunki planowego przyjęcia na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej:

Pacjent winien posiadać skierowanie do leczenia szpitalnego od lekarza POZ lub innych lekarzy z jednostek służby zdrowia uprawnionych do kierowania chorego na leczenie szpitalne.

Pacjent proszony jest o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji lekarskiej z dotychczasowego leczenia, potwierdzającej zasadność skierowania chorego do leczenia operacyjnego (np.: USG, badania radiologiczne lub endoskopowe przewodu pokarmowego, tomografii komputerowej itp.) oraz wpis o braku przeciwwskazań internistycznych do planowej operacji. Od pacjentów ze schorzeniami układu krążenia wymagana jest bezwzględnie aktualna konsultacja kardiologiczna.

Pacjenci ze schorzeniami naczyniowymi winni być uprzednio konsultowani w Poradni Chorób Naczyń znajdującej się przy tutejszym Szpitalu. (patrz niżej)

Przypominamy, że przy przyjęciu pacjent winien posiadać numery PESEL oraz NIP swojego zakładu pracy oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego.


Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej prowadzą także w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dwie Poradnie: 
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2018.09.24 08:36
http://www.wcm.opole.pl/chogolna_index.php