Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Informacje
Światowy Dzień Higieny Rąk i Dni Otwarte UE w USK
Szpitale stoją dziś w obliczu ostrego kryzysu, którym jest rozprzestrzenianie się infekcji wśród pacjentów, dlatego higiena rąk to najważniejszy element profilaktyki zakażeń szpitalnych. Infekcje nabyte w szpitalach mogą być poważne i wyniszczające, a wiele z nich staje się śmiertelnymi z powodu wzrostu odporności na powszechnie stosowane antybiotyki.

Aby zwiększyć ogólną świadomość, 10 maja z okazji Światowego Dnia Higieny w USK odbyły się warsztaty prawidłowego mycia rąk dla pacjentów oraz konferencja naukowo-szkoleniowa dla personelu. W jej trakcie dr M. Fleischer wygłosiła wykład "Ręce personelu - bezpieczeństwo czy potencjalne zagrożenia dla pacjenta", J. Piwowarczyk przedstawiła temat "Nietypowe obszary izolacji drobnoustrojów oraz sposoby ograniczenia ich transmisji", a K. Przygoda "Endotoksyny w rękawicach chirurgicznych".

To nie była jedyna oferta w tym dniu dla pacjentów - z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru i ciśnienia krwi. 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich w USK
W piątek (10 maja) zapraszamy Państwa na bezpłatne badania poziomu cukru oraz ciśnienia krwi. Nasi specjaliści będą czekać w holu głównym szpitala od godziny 10:00 do 14:00.


 
Światowy Dzień Higieny Rąk w USK
Szpitale stoją dziś w obliczu ostrego kryzysu, którym jest rozprzestrzenianie się infekcji wśród pacjentów. W krajach wysoko rozwiniętych podczas pobytu w szpitalu dochodzi do zakażeń aż u 5 do 10% hospitalizowanych pacjentów. Infekcje nabyte w szpitalach mogą być poważne i wyniszczające, a wiele z nich staje się śmiertelnymi z powodu wzrostu odporności na powszechnie stosowane antybiotyki.

Higiena rąk najważniejszy element profilaktyki zakażeń szpitalnych - dlatego z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu organizuje 10 maja (piątek) Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Dla pacjentów przygotowaliśmy warsztaty - wszyscy chętni będą mogli pod okiem profesjonalistów nauczyć się prawidłowego mycia rąk (w holu głównym szpitala w godzinach 10:00-11:30).

O godzinie 12:00 zapraszamy do sali 04 na wykłady dla personelu medycznego:

12:00 - 12:45 dr Małgorzata Fleischer "Ręce personelu - bezpieczeństwo czy potencjalne zagrożenie dla pacjenta"
12:45 - 13:05 dr Justyna Piwowarczyk "Nietypowe obszary izolacji drobnoustrojów oraz sposoby ograniczenia ich transmisji"
13:05 - 13:30 Kinga Przygoda "Endotoksyny w rękawicach chirurgicznych".

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz plakat

 
Otwarcie I etapu zmodernizowanego Zakładu Medycyny Sądowej w USK
6 maja 2019 r. uroczyście otwarto I etap Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego. Modernizacja Zakładu Medycyny Sądowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (jedynego tego typu ośrodka w województwie) była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości - resort przekazał na ten cel 1 mln zł. Koszt całego remontu i wyposażenia to ponad 3 mln.

Symboliczną wstęgę przecięli ( na zdj. od lewej) dr Jacek Masełko, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej, prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju UO, Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Beata Kempa, minister ds. pomocy humanitarnej, Violetta Porowska, wicewojewoda opolski oraz Dariusz Madera, dyrektor generalny USK. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele prokuratury, sądów i policji.

- Spotykamy się w znakomitym momencie, otwieramy zmodernizowany pierwszy etap Referencyjnego Ośrodka Medycyny Sądowej Uniwersytetu Opolskiego - powiedziała prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. - To doskonałe miejsce do badań naukowych, doskonałe zaplecze dla studentów kierunku lekarskiego i prawa, wsparcie dla sędziów, policji i prokuratury. Dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości za zrozumienie dla naszych planów rozwojowych i wsparcie ich, za pieniądze przekazane nam na modernizację Zakładu Medycyny Sądowej.

- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do rozwoju tak ważnych instytucji, jakimi są Uniwersytet Opolski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny - powiedział sekretarz stanu w MS Patryk Jaki. - Jako Opolszczyzna ciągle musimy udowadniać swoje znaczenie, swoją pozycję. Utworzenie kierunku lekarskiego na UO, otwarcie Referencyjnego Ośrodka Medycyny Sądowej to kolejny przyczynek do wzmacniania siły regionu opolskiego.

- Rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, rozwój Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego to rozwój Opolszczyzny - dodała wicewojewoda Violetta Porowska. - Będziemy państwa w tym rozwoju wspierać - zapewniła. - Drugi etap modernizacji przed nami.

W Zakładzie Medycyny Sądowej dzięki pozyskanym środkom z ministerstwa przeprowadzono remont dotychczasowych pomieszczeń zakładu oraz pomieszczeń piwnicznych oraz zakupiono wyposażenie potrzebne do Pracowni Toksykologii. 2 mln zł kosztował nowoczesny chromatograf gazowy Nexis GC-2030 i system wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LCMS-8050.

Wysokiej klasy sprzęt Pracowni Toksykologii umożliwi znaczne poszerzenie zakresu badań toksykologicznych, identyfikację i oznaczenie stężenia trucizn, środków odurzających, w tym nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy). Pracownia Toksykologii ZMS w Opolu będzie jedyną placówką w województwie posiadającą możliwości przeprowadzenia tak szerokich badań toksykologicznych materiału biologicznego. Usprawni to działania organów ściągania naszego województwa, zmuszonych obecnie do wykonywania tych badań w ościennych województwach. Pomoże także instytucjom zajmującym się rozpoznawaniem i profilaktyką problemu używania środków odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Równocześnie pozyskany sprzęt pozwoli na prowadzenie badań naukowych w tym zakresie, a także będzie stanowił bazę dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego czy planowanego Wydziału Farmacji.

W planie jest nowoczesne umeblowanie i dalsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń, a następnie remont oraz modernizacja sal sekcyjnych i pomieszczeń prosektoryjnych.

 
Wielkanoc 2019 
Interwencyjny Dyżur Kardiologiczny ma już 20 lat
Uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia Interwencyjnego Dyżuru Kardiologicznego w Opolu odbyło się 5 kwietnia 2019 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu. To była też okazja, by zgromadzonym przedstawić Fundację "Prosto z Serca", która ma wspierać lekarzy w zawodowym rozwoju.

- Spotykamy się w szczególnym momencie, z czego jesteśmy niezwykle dumni, ze szczególnymi ludźmi, którzy poświęcają swoje życie dla ratowania innych, dla których zdrowie i dobro innych są szczególną wartością - mówiła prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. zarządzania i rozwoju oraz współzałożycielka i prezes fundacji. - Jesteśmy tu, bo mamy marzenia. Marzenia nas inspirują, a nasza fundacja ma pomóc nam je zrealizować. Dlatego jest potrzeba zbudowania koalicji przedsiębiorców, naukowców i lekarzy dla wspólnego dobra nas wszystkich i my tę budowę właśnie zaczynamy.

Uroczystość zgromadziła blisko pięciuset gości, wśród których byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, europosłowie, rektorzy opolskich uczelni, naukowcy, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele środowisk naukowych oraz medycznych, a także kardiolodzy z całego kraju, którzy uczestniczyli w odbywającej się w wknd w Opolu VII Konferencji i Warsztatach Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas spotkania uhonorowano dra n. med. Władysława Plutę, który 20 lat temu wprowadził w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, wtedy jeszcze Wojewódzkim Centrum Medycznym 24 - godzinny interwencyjny dyżur kardiologiczny, co sprawiło, że nasz szpital stał się jednym z pionierów leczenia tym systemem w Polsce, w wyniku czego udało się od tamtej pory uratować życie setek ludzi, którzy doznali zawału serca.

Sylwetkę dra Pluty przedstawił w krótkiej laudacji dr Piotr Feusette, jego następca na stanowisku ordynatora oddziału kardiologii. - Wyrażamy wielką wdzięczność za wszystko, co zrobiła pan dla pacjentów i dla nas, lekarzy - mówił.

Dr Pluta otrzymał od Fundacji "Prosto z Serca" symboliczną statuetkę, zaprojektowaną przez artystę prof. Mariana Molendę z UO.

Dziękując za honory bardzo wzruszony dr Pluta podkreślił, że bez sprawnego i oddanego w pracy zespołu to, czego dokonano pod jego kierownictwem przez 20 lat dyżuru kardiologicznego nie byłoby możliwe. - Miałem przyjemność współpracować ze wspaniałą grupą lekarzy, pielęgniarek, techników, służb. Dziękuję za to w imieniu własnym i pacjentów - powiedział.

Współpracownicy dra Pluty zostali zaproszeni na scenę, wręczono im okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

Wśród gości, którzy zabrali głos byli: prof. Marian Zembala, wicewojewoda Violetta Porowska, marszałek Andrzej Buła i wicemarszałek Roman Kolek, którzy wyrażali swą wdzięczność i podziękowania wobec doktora Pluty, jego dawnego zespołu oraz tego obecnego, kierowanego przez dra Feusette’a i prof. Gierlotkę. Do tych głosów przyłączył się prezydent Arkadiusz Wiśniewski, puentując wystąpienia: - Robicie rzeczy wyjątkowe, wręcz boskie: ratujecie życie. Pozwólcie państwo, że w imieniu Opolan głęboko się kłaniam.

 
InfoO konferencji kardiologicznej, profilaktyce chorób serca i Fundacji "Prosto z serca" opowiadają prof. Marek Gierlotka i dr n. med. Piotr Feusette /posłuchaj/
 
wcześniejsze wiadomości
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2019.05.14 12:40
http://www.wcm.opole.pl/informacje.php