Informacja dla pacjentów zgłaszających się na pobranie wykazów w kierunku SARS-CoV-2

21/07/2020
Informacja dla pacjentów zgłaszających się na pobranie wykazów w kierunku SARS-CoV-2

Od dnia 20 lipca punk pobrań wykazów czynny będzie od poniedziałku do piątku na poziomie „0” - (wysoki parter) w łączniku obok Oddziału Neurochirurgii.

 

Godziny pobrań wykazów:

 

  • godz. 10:30 - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
  • godz. 11:00 - Oddział Okulistyki
  • godz. 11:30 - Oddział Kardiologii, Oddział Kardiochirurgii
  • godz. 12:00 - Oddział Nefrologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Urologii
  • godz. 12.30 - Oddział Neurochirurgii, Oddział Laryngologii
  • godz. 13.00 - Oddział Pediatrii, Oddział Chirurgii Dziecięcej
  • godz. 13.30 - Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

Jednocześnie informujemy, że wypełnianie „ Kart wywiadu sprawdzającego zachowanie zasad izolacji w okresie 7 dni poprzedzających planową hospitalizację” odbywać się będzie w punkcie pobrań wymazów. W przypadku wątpliwego wywiadu tj. nieprzestrzegania przez pacjenta zasad izolacji, będzie on odesłany do poradni.