INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA SOR

19/10/2020
SOR

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zapewnia opiekę medyczną przez całą dobę. Jednym z kluczowych oddziałów jest Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), w którym personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Przypominamy, że SOR nie jest przeznaczony do wypisywania zwolnień lekarskich, czy też recept. Angażowanie personelu SOR w obsługiwanie powyższych przypadków stwarza zagrożenie dla  pacjentów oczekujących na niezbędną pomoc.

Uprzejmie prosimy, aby na SOR zgłaszali się pacjenci wymagający natychmiastowej lub pilnej opieki medycznej.