Informacja o całkowitym wyłączeniu z użytkowania instalacji termicznej utylizacji odpadów medycznych

17/12/2019
USK

W dniu 31.10.2019 r. na prośbę dyrektora generalnego USK Dariusza Madery, prof. Marek Masnyk, Rektor UO podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu z użytkowania Instalacji termicznej utylizacji odpadów medycznych (tzw. spalarni), stanowiącej własność Uniwersytetu Opolskiego i przekazanej w
nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony USK w Opolu.
Podstawą i uzasadnieniem powyższej prośby jest zlecony i przygotowany dokument pn. "Ocena stanu technicznego instalacji termicznej utylizacji
odpadów medycznych", autorstwa zespołu ekspertów.
Spalarnia wyłączona została z eksploatacji w grudniu 2018 r. Obecnie rozpoczynamy proces demontażu instalacji.