KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI USK

30/10/2020
AGR

Dwa nowoczesne agregaty wody lodowej trafiły do USK. Ich rolą jest wsparcie techniczne aparatury medycznej wymagającej chłodzenia w procesie eksploatacji oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji.

Agregaty wody lodowej służą do odprowadzania ciepła z cieczy wykorzystywanej w  klimatyzacji. Wykorzystuje się je głównie do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych wymagających konkretnych parametrów powietrza. Zapewniają prawidłowe chłodzenie sprzętu medycznego, m.in. rezonansów magnetycznych, tomografów.

Woda lodowa to czynnik chłodzący o temperaturze ok. 6 °C, który zapewnia doskonałą wydajność i energooszczędność. Systemy wykorzystujące wodę lodową są mniej ryzykowne dla środowiska niż układy oparte na freonach i charakteryzują się niskim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).

Starania USK w zakresie ochrony środowiska ukierunkowane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym gazów cieplarnianych zakończyły się sukcesem. Nowe agregaty zastąpiły dotychczasowe, użytkowane od 30 lat.

Zadanie zostało zrealizowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.