Oddział Urologii

01/02/2021
Oddział Urologii

Pierwszy oddział urologiczny powstał w Opolu i województwie opolskim w 1952 r. Organizatorem i wieloletnim ordynatorem był doktor Adolf Warzok (1915-1997), pionier urologii na Opolszczyźnie. Kolejnymi ordynatorami byli Jerzy Hampel, Roman Szwedowski, a obecnie funkcję tę sprawuje Władysław Błudzin.

Przełomowym momentem w rozwoju urologii w Opolu, było przeniesienie w 1996 r. Oddziału Urologicznego do nowo otwartego Wojewódzkiego Centrum Medycznego (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu). Oddział Urologii rozpoczął swoją działalność w nowym miejscu 01.02.1996 roku. Tutaj organizowana była optymalna baza lokalowa oraz dokonywano zakupów nowoczesnej aparatury medycznej. Aktualnie Oddział Urologii dysponuje 25 łóżkami, Poradnią Urologiczną, salą operacyjną, salą endoskopową, salą litotrypsji i ESWL, pracownią urodynamiczną. W 2020 r. na Oddziale Urologii leczonych było 1190 pacjentów, a w Poradni Urologicznej udzielono 11431 porad.

Oprócz wszechstronnej diagnostyki schorzeń układu moczowego, główną działalnością medyczną jest leczenie operacyjne następujących schorzeń:

• nowotwory układu moczowego u kobiet oraz układu moczowo-płciowego u mężczyzn,

• kamica układu moczowego we wszystkich jego odcinkach,

• wady rozwojowe układu moczowego,

• nabyte schorzenia układu moczowo-płciowego u mężczyzn i moczowego u kobiet.

Obecnie kadrę kierowniczą Oddziału Urologii tworzą:

Kierownik: lek. Władysław Błudzin

Zastępca kierownika: lek. Andrzej Mróz

Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Mikicka

Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Chmielewska

#USKOpole #badamsie #urologia