Uwaga - ważna informacja dla pacjentów

05/05/2020
informacja

Uniwersytecki Szpital Kliniczny wznowił przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych oraz na Oddział Laryngologii.

Informujemy o czasowym zawieszeniu przyjęć na Oddział Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z powodu uzyskanego dodatniego wyniku w kierunku zakażenia SARS–CoV-2 u jednego z pacjentów.
Sytuację na oddziale na bieżąco monitoruje Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych USK.