Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

31/07/2020
Wdrożenie platformy przetargowej
  1. USK w Opolu informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów do 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych.
  2. Od 27. lipca 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) oraz zakupy do 30.000 euro będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
  3.  Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
  4. USK w Opolu przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  5. Do składania ofert w „zapytaniach ofertowych" (zakupach do 30.000 euro) podpis elektroniczny - nie jest wymagany. 
  6. Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

https://usk-opole.logintrade.net/

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców): 
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net