Pobieranie wymazów w kierunku COVID-19 (http://www.usk.opole.pl/index.php/aktualnosci/pobieranie-wymazow-w-kierunku-covid-19)

08/07/2020

Informacja dla pacjentów zgłaszających się na pobranie wymazów w kierunku COVID-19

W punkcie pobrań w jednym czasie może przebywać do 25 osób. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na swoją kolejkę na korytarzu, z zachowaniem 2-metrowej odległości od innych pacjentów.

W punkcie pobrań należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL oraz ankietę z poradni z wywiadem epidemiologicznym, zatwierdzoną przez lekarza z poradni.

Wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 12:00.

 


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/pobieranie-wymazow-w-kierunku-covid-19