Regionalne Centrum ECMO

 

Informacje ogólne

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) jest formą pozaustrojowego (czyli prowadzonego poza organizmem pacjenta) podtrzymywania życia chorego, który znajduje się w stanie skrajnie ciężkim. Terapię ECMO prowadzi się do chwili uzyskania poprawy i stabilizacji stanu zdrowia lub wyleczenia choroby będącej przyczyną pobytu pacjenta w szpitalu.

ECMO może być stosowane jako tzw. ECMO żylno-żylne w celu wsparcia wyłącznie dla układu oddechowego, kiedy pacjent cierpi na ciężką niewydolność oddechową, lub tzw. ECMO żylno-tętnicze, kiedy pacjent znajduje się w stanie skrajnie ciężkiej niewydolności serca. Historycznie ECMO wywodzi się z kardiochirurgii i jest zmodyfikowaną formą krążenia pozaustrojowego stosowanego w czasie operacji kardiochirurgicznych, ale w odróżnieniu od okołooperacyjnego krążenia pozaustrojowego jest rodzajem terapii długotrwałej, mogącej podtrzymywać funkcję narządów pacjenta nawet przez okres kilku miesięcy.

Wraz z początkiem roku 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, OAiIT USK pozyskał urządzenie do prowadzenia terapii ECMO - Cardiohelp firmy Maquet. Jest to zaawansowany aparat umożliwiający prowadzenie terapii ECMO zarówno metodą żylno-żylną, jak i żylno-tętniczą. Dodatkowo, spośród kilku rodzajów tego typu urządzeń na rynku, Cardiohelp jest jedynym posiadającym certyfikat dopuszczający jego użycie w trakcie transportu międzyszpitalnego.

W dniu 9 stycznia 2019 roku Rada Społeczna USK w Opolu jednogłośnie zaaprobowała utworzenie w strukturze OAiIT Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Regionalnego Centrum ECMO.

 

Kadra medyczna

Zespół prowadzący terapię ECMO stanowią lekarze i pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK. Działalnością Regionalnego Centrum ECMO (RC ECMO) kieruje dr hab. n. med. Tomasz Czarnik

Pozostały trzon zespołu stanowią:

 • lek. med. Maciej Piwoda
 • lek. med. Maciej Marszalski
 • dr n. med. Ryszard Gawda
 • lek. med. Maciej Gawor

Przygotowując się do rozpoczęcia terapii za pomocą ECMO aktywnie uczestniczyliśmy w szkoleniach prowadzonych w:
 

 • Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań (Polska),
 • Getinge Experience Center, Rastatt (Niemcy),
 • II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin (Polska),
 • Karolinska University Hospital, Sztokholm (Szwecja),
 • Extracorporeal Life Support Organization, 7-th EuroElso International Congress, Prague (Czechy),
 • 2-day Rescue Team Course, Paryż (Francja).

Zgłoszenie pacjenta

Zgłoszenie chorego do terapii ECMO następuje drogą telefoniczną - tel. 77 45-20-303. Telefon jest odbierany przez całą dobę przez dyżurującego lekarza RC ECMO. W przypadku niemożności uzyskania połączenia, alternatywnym numerem telefonu jest: 77 45-20-952 lub 77 45-20-953. Zgłaszając chorego bardzo prosimy:
 

 1. Zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w dokumencie zatytułowanym "Kwalifikacja pacjenta do leczenia metodą żylno-żylnego ECMO".
   
 2. Po zgłoszeniu pacjenta do Regionalnego Centrum ECMO proszę wypełnić "Formularz zgłoszenia pacjenta do leczenia metodą żylno-żylnego ECMO". Formularz ten, po wypełnieniu, należy niezwłocznie przesłać:
  1. faksem: 77 45-20-303 lub
  2. elektronicznie na adres: ecmo@wcm.opole.pl do RC ECMO.

Materiały edukacyjne
 

 1. Lango R, Szkulmowski Z, Maciejewski D, Sosnowski A, Kusza K. Revised protocol of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) therapy in severe ARDS. Recommendations of the Veno-venous ECMO Expert Panel appointed in February 2016 by the national consultant on anesthesiology and intensive care. Anaesthesiol Intensive Ther 2017, vol. 49, no 2, 88-99. [pobierz pdf]
 2. ELSO Guidelines for Cardiopulmonary Extracorporeal Life Support Extracorporeal Life Support Organization, Version 1.4 August 2017 Ann Arbor, MI, USA [pobierz pdf]
 3. Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, Muller T, Morelli A, Ranieri VM, Pesenti A, Brochard L, Hodgson C, Van Kiersbilck C, Roch A, Quintel M. Papazian L. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure: a clinical review from an international group of experts. Intensive Care Medicine 2016; 42:712-724. [pobierz pdf]