Dofinansowania

2019   Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do oddziału ratunkowego szpitala

 

pzu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 18 000 zł do zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 1569/2019/PZUZ/21/ŁÓDŹ z dnia 25.07.2019r.

 

2019   Zakup aparatu do terapii ECMO-Cardiohelp dla Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2019 z dnia 10.05.2019r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 366 300,00 zł na zakup aparatu do terapii ECMO

 

2018   Zakup dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego

 

pzu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł do zakupu dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 722 / 2017/ PZUZ / 22 / ŁÓDŹ z dnia 17.11.2017r.