Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ (http://www.usk.opole.pl/oddzialy/oddzial-nefrologii-ze-stacja-dializ)

icotelTelefony kontaktowe

  ordynator 

  77 45 20 800

  pokój lekarzy 

  77 45 20 812

  sekretariat 

  77 45 20 814

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 818

 

e-mail: nefrologia@wcm.opole.pl (mailto:nefrologia@wcm.opole.pl)

 

  kierownik Stacji Dializ 

  77 45 20 802

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 805

 

personelPersonel

Kierownik Stacji Dializ:
lek med. Marzena Lesik
specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Edyta Stasiak
specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego oraz specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Oddział Nefrologii jest oddziałem specjalistycznym, sprofilowanym, w którym hospitalizowani są przede wszystkim chorzy wymagający szczegółowej diagnostyki i leczenia chorób nerek, chorzy wymagający leczenia nerkozastępczego oraz pacjenci przygotowywani do przeszczepu nerki. Oddział Nefrologii liczy 22 łóżka, w Stacji Dializ są 24 stanowiska do hemodializy.
Zajmujemy się także kompleksową diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Nasz zespół tworzy dziewięciu lekarzy i trzydzieści siedem pielęgniarek.

Lekarze:

 

 • ordynator dr n. med. Grażyna Bogdanowicz, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • kierownik Stacji Dializ: lek. med. Marzena Lesik, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • starszy asystent: dr n. med. Tomasz Porażko, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • starszy asystent: dr n. med. Jarosława Jaworska-Wieczorek, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • starszy asystent: lek. med.Urszula Tas-Lewandowska, specjalista chorób wewnętrznych,
 • starszy asystent: lek. med. Andrzej Piersiak, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • starszy asystent: lek. med. Aneta Sułek, specjalista chorób wewnętrznych,
 • starszy asystent: lek. med. Magdalena Bemben, specjalista chorób wewnętrznych,
 • rezydent: lek. med. Aleksandra Drapiewska, w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii.

 

Dyżury szpitalne poza powyżej wymienionymi lekarzami pełnią:

 • lek.med. Krystian Wartenberg, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • lek.med.Adam Kowalczyk, specjalista chorób wewnętrznych.

 

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, łącznie z biopsją nerki
 • prowadzenie chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek
 • dializoterapia: hemodializy, ADO, CADO, hemodiafiltracja 
 • przygotowanie pacjentów do przeszczepu nerki
 • zakładanie czasowych i tunelizowanych cewników dla celów dializoterapii
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

 

Posiadamy pełną akredytację z zakresu chorób wewnętrznych i nefrologii - prawo specjalizowania oraz prowadzenia stażów kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii.

W Poradnia Nefrologicznej przyjmujemy pacjentów wypisanych z oddziału oraz wszystkich chorych z całego województwa, którzy wymagają leczenia specjalistycznego.
 

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ znajduje się  na pierwszym piętrze  w budynku K

mapka


Source URL: http://www.usk.opole.pl/oddzialy/oddzial-nefrologii-ze-stacja-dializ