Oddział Okulistyki oddany do użytku (http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/oddzial-okulistyki-oddany-do-uzytku)

11/09/2019

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów: oddaliśmy do użytku zmodernizowany Oddział Okulistyki, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, co pozwoli na pozwoli na precyzyjne diagnozowanie chorób oraz zwiększy i poszerzy możliwości leczenia chorób oczu. Na oddziale funkcjonują od dziś dwie sale operacyjne, dzięki czemu na samym oddziale będą wykonywane operacje i zabiegi.

Oddział jest bardzo przyjazny i komfortowy, również dla chorych wymagających bardziej troskliwej opieki: osób starszych i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością intelektualną. Zakupiliśmy nowoczesne łóżka szpitalne z napędem elektrycznym, regulowaną wysokością oraz umożliwiające ustawienie leżyska ("łamanie") w kilku pozycjach oraz wielofunkcyjne, mobilne fotele. Zapewni to chorym znacznie większy komfort pobytu na oddziale niż dotychczas.
Nowoczesne mobilne fotele i sala operacyjna w oddziale da nam możliwość zwiększenia liczby wykonywanych operacji zaćmy. W okresie I-VII 2019 r wykonano na naszym oddziale 1342 procedur, co daje średnią miesięczną 192 procedur. Planowany wzrost po uruchomieniu zmodernizowanego oddziały to dodatkowo 50%, tj przewidywane wykonanie w miesiącu – średnio 288 procedur.
Koszt remontu i wyposażenia Oddziału Okulistyki to blisko 6 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków zewnętrznych (środków unijnych w wysokości 3 mln zł oraz dotacji Uniwersytetu Opolskiego w wysokości 530 tys. zł) i środków własnych szpitala. Remont oddziału kosztował blisko 2,2 mln zł, zakupiony najwyższej klasy sprzęt medyczny jest wart ponad 1,5 mln. To m.in. mikroskop operacyjny okulistyczny, laser do fotokoagulacji siatkówki, laser neodynamowy YAG do irydomii i kapsulotomii, lampy szczelinowe z tonometrem aplanacyjnym, ultrasonograf okulistyczny, tonometr automatyczny z pachymetrem, spektralny tomograf optyczny, mikroskop śródbłonkowy ze stolikiem, biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy.
W ramach środków własnych szpitala utworzono i wyposażono w sprzęt salę operacyjną Oddziału Okulistyki, co kosztowało ponad 2 mln zł.

Środki zewnętrzne pozyskaliśmy w ramach programu "Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia i remont".

Całkowity koszt projektu - 3 829 342,08 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych - 2 999 935,26 zł. Dotacja uzyskana z Uniwersytetu Opolskiego na pokrycie części wkładu własnego - 529 400,35 zł. Środki własne szpitala, za które utworzono i wyposażono w sprzęt salę operacyjną Oddziału Okulistyki. Koszt ww. inwestycji to 2 152 875,57 zł.


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/oddzial-okulistyki-oddany-do-uzytku