Zgłaszanie nadużyć POIiŚ 2014-2020 (http://www.usk.opole.pl/szpital/zglaszanie-naduzyc-poiis-2014-2020)

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
 


Source URL: http://www.usk.opole.pl/szpital/zglaszanie-naduzyc-poiis-2014-2020