List intencyjny pomiędzy USK i ŁUKASIEWICZ-PORT (http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/list-intencyjny-pomiedzy-usk-i-lukasiewicz-port)

08/10/2019

8 października podpisany został list intencyjny między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym i Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii. Tym samym szpital rozpoczyna współpracę z siecią skupiającą ośrodki naukowo-badawcze, dzięki której kadra USK będzie miała możliwość zawodowego rozwoju.
Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a jednocześnie przewodniczący Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Port podkreśla, że to partnerstwo będzie impulsem do rozwoju zarówno dla Uniwersytetu Opolskiego, jak i szpitala.
- To trzecia największa sieć instytutów badawczych w Europie i podpisanie listu intencyjnego między siecią a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym to powód do satysfakcji – mówił Marcin Ociepa. - Mamy tu poważny ośrodek naukowy, jeśli chodzi o rozwój technologii i wspólnie z dyrekcją szpitala i Uniwersytetem Opolski będą tworzyć nową jakość szpitala. To ważne, przełomowe wydarzenie i kolejny krok w kierunku naukowym. To też ważny sygnał dla środowiska naukowego w całej Polsce, że my traktujemy kierunek lekarski bardzo poważnie, tu warto przyjeżdżać i kontynuować karierę naukową.
Jak zauważył Dariusz Madera, dyrektor generalny USK, wsparcie sieci Łukasiewicz Port przełoży się na konkretne efekty, które wypracują lekarze. - Jestem o tym przekonany, że ta współpraca pomoże nam w rozwoju, naszej kadrze i naszemu szpitalowi.
- Cieszę się, że mówimy o szpitalu uniwersyteckim w kontekście roli, jaką ma pełnić w przyszłości. - zauważył prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego . - Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozpoczął dwa lata temu przemianę w przekształcanie w ważny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy. Nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi to kolejny w krok w wypełnianiu roli, jaką ma spełniać Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
List intencyjny podpisał dyr. Dariusz Madera oraz Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz Port Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, który podziękował władzom uniwersytetu i szpitala.
- Ta współpraca jest dla nas najlepszą z możliwych, daje szansę współpracy w której obie strony tworzą dla siebie wartość i obie strony z tej współpracy wyniosą korzyści. Dziękuję też ministrowi Marcinowi Ociepie za to, że dostrzegł potrzeby tej współpracy i uzupełniające się potrzeby jednostek.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w listopadzie tego roku będzie aplikować o środki unijne do marszałka województwa na nowe centrum badawczo-rozwojowe - Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych. To koszt 24 mln zł.
- Będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami, bo przeszliśmy przez budowę ośrodka naukowo-badawczego, wiemy, jakie błędy można popełnić i jak ich uniknąć, by nie ponosić tych kosztów - zadeklarował Andrzej Dybczyński. - Działamy między innymi w obszarze biotechnologii i biotechnologii medycznej i nie będziemy w stanie rozwijać się bez kontaktu ze światem lekarskim. Dla nas podpisanie tego listu intencyjnego jest wielką nadzieją, że możemy zainicjować nasze kontakty z realnym światem medycznym.
Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych ma mieścić się w pomieszczeniach starej pralni. Po przebudowie znajdzie się w niej nowoczesne laboratorium, rezonans, tomograf oraz sale dydaktyczne.


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/list-intencyjny-pomiedzy-usk-i-lukasiewicz-port