900 tys. zł dla Oddziału Kardiologii (http://www.usk.opole.pl/index.php/aktualnosci/900-tys-zl-dla-oddzialu-kardiologii)

29/10/2019

900 tysięcy złotych - taką kwotę otrzymał 23 października br. z rąk prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego Uniwersytet Opolski, a dzięki niemu Uniwersytecki Szpital Kliniczny, bo te pieniądze przeznaczone są na doposażenie Oddziału Kardiologii.
Do końca roku zakupiony zostanie mobilny aparat RTG wraz ze współpracującym z nim stołem operacyjno-zabiegowym, co umożliwi wykonywanie zabiegów elektrofizjologicznych i pozwoli między innymi ratować pacjentów z migotaniem przedsionków i groźnymi arytmiami. Ten nowoczesny sprzęt będzie też służył do nauki studentom kierunku lekarskiego.


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/900-tys-zl-dla-oddzialu-kardiologii