Wstrzymanie planowych przyjęć (http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/wstrzymanie-planowych-przyjec)

13/03/2020

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzony zostaje zakaz planowych przyjęć oraz planowych zabiegów oraz zakaz odwiedzin (z wyłączeniem przypadków medycznie uzasadnionych, przy bezwzględnym zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych.


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/wstrzymanie-planowych-przyjec