Jus (http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/jus)

21/05/2019

Szpitale stoją dziś w obliczu ostrego kryzysu, którym jest rozprzestrzenianie się infekcji wśród pacjentów, dlatego higiena rąk to najważniejszy element profilaktyki zakażeń szpitalnych. Infekcje nabyte w szpitalach mogą być poważne i wyniszczające, a wiele z nich staje się śmiertelnymi z powodu wzrostu odporności na powszechnie stosowane antybiotyki.

Aby zwiększyć ogólną świadomość, 10 maja z okazji Światowego Dnia Higieny w USK odbyły się warsztaty prawidłowego mycia rąk dla pacjentów oraz konferencja naukowo-szkoleniowa dla personelu. W jej trakcie dr M. Fleischer wygłosiła wykład "Ręce personelu - bezpieczeństwo czy potencjalne zagrożenia dla pacjenta", J. Piwowarczyk przedstawiła temat "Nietypowe obszary izolacji drobnoustrojów oraz sposoby ograniczenia ich transmisji", a K. Przygoda "Endotoksyny w rękawicach chirurgicznych".

To nie była jedyna oferta w tym dniu dla pacjentów - z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru i ciśnienia krwi.


Source URL: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/jus