Oddział Chirurgii

icotelTelefony kontaktowe

kierownik + FAX 

  77 45 20 650

 z-ca kierownika 

  77 45 20 640

dyżurka pielęgniarek strona lewa 

  77 45 20 641

 asystenci młodsi 

  77 45 20 642

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 645

 telefon dla pacjentów strona lewa 

  77 45 20 648

 dyżurka pielęgniarek strona prawa 

  77 45 20 651

 asystenci starsi 

  77 45 20 652

 sekretariat 

  77 45 20 655

 telefon dla pacjentów strona prawa 

  77 45 20 658

adres email: chirurgia@usk.opole.pl

personelPersonel

Kierownik:
prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis                                                  

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula Kraszkiewicz

 

Zespół lekarzy:

Z-ca kierownika
dr n. med. Jacek Hobot - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 

Starsi asystenci specjaliści chirurgii ogólnej i naczyniowej:

 • dr n. med Zbigniew Kowalik
 • lek. med. Krzysztof Kudyba
 • lek.ned. Piotr Kunicki
 • lek. med. Waldemar Strysz
 • lek. med. Robert Żurawel

Starsi asystenci specjaliści chirurgii ogólnej

 • lek. med. Aleksandra Bogusz
 • lek. med. Jerzy Kampa
 • lek. med. Marek Piskozub
 • lek. med. Małgorzata Ziółkowska
 • lek.med. Jacek Żurek

 

Lekarze rezydenci:

 • dr n.med. Bartosz Paśnik
 • lek. med. Paweł Janoszka
 • lek. med. Jakub Palacz
 • lek. med. Wojciech Kowalik
 • lek. med. Michał Witek

 

Sekretariat:

 • Tatiana Nowara
 • Angelika Kubacka- Rzeszot

 

charakterystykaCharakterystyka 

Oddział istnieje od 1997 roku i powstał na bazie nowo otwartego wielospecjalistycznego szpitala o nazwie Wojewódzkie Centrum Medyczne. Przyjmujemy rocznie na Oddział około 2700 chorych. Wykonujemy rocznie 2500 operacji na salach operacyjnych  w tym operacja na nowoczesnej sali hybrydowej oraz w pracowni zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Doświadczony zespół lekarski składa się z 12  specjalistów chirurgii ogólnej. W gronie tym znajduje się 7 specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej. Pacjentami opiekuje się zespół doświadczonych pielęgniarek oraz rehabilitantów.

Oddział Chirurgii posiada 38 łóżek w salach dwu- i trzy osobowych z węzłami sanitarnymi.
Oddział dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz całkowicie zmodernizowaną w 2009 roku pracownią zabiegów wewnątrznaczyniowych. Od tego momentu w Szpitalu wykonywane są wszystkie procedury stosowane w leczeniu chorób naczyń, zabiegi operacyjne i zabiegi wewnątrznaczyniowe. Od maja 2018 roku działa nowoczesna operacyjna sala hybrydowa do wykonywania najbardziej skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej.

W leczeniu operacyjnym oddział stosuje najnowsze techniki i metody operacyjne takie jak laparoskopia, staplerowe techniki zespoleń tkanek ( przy użyciu szwów mechanicznych), wszczepianie syntetycznych siatek i protez naczyniowych.
Posiadamy akredytację do specjalizowania z zakresu chirurgii ogólnej (5 miejsc akredytacyjnych) i akredytację do  specjalizowania z zakresu chirurgii naczyniowej (4 miejsca akredytacyjne) jak również do prowadzenia stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Oddział Chirurgii współpracuje ściśle z Oddziałem Kardiologicznym, dysponującym dwoma stołami do hemodynamiki, Oddziałem Kardiochirurgicznym, Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopową wykonującą pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zapewnia opiekę dla najciężej chorych pacjentów.

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje wszelkie podstawowe badania rtg, spiralną tomografię komputerową, badania ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny. Dysponujemy również Zakładem Patomorfologii z możliwością badań śródoperacyjnych oraz Zakładem Mikrobiologii, pozwalającym prowadzić antybiotykoterapię pod kontrolą posiewów.

Należy podkreślić, że współpraca obejmuje również inne jednostki znajdujące się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu (chirurgię urazowo- ortopedyczną, twarzowo-szczękową, neurochirurgię, urologię, chirurgię dziecięcą, medycynę ratunkową). Umożliwia to wszechstronną, wielospecjalistyczną opiekę nad chorym, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo naszym pacjentom.

 

Od czasu przekształcenia szpitala w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu oddział prowadzi programy badawcze oraz rozwija działalność naukową.

 

Wykonujemy w pełnym zakresie:

1. Zabiegi operacyjne w schorzeniach jamy brzusznej

 • operacje żołądka

 • operacje wątroby

 • operacje dróg żółciowych

 • operacje trzustki (w tym operacje radykalne)

 • operacje śledziony

 • operacje jelita cienkiego

 • operacje jelita grubego

 • operacje schorzeń odbytu

 • operacje przepuklin brzusznych (operacje techniką beznapięciową z wszyciem siatki z tworzywa sztucznego zgodnie ze standardami nowoczesnej chirurgii)

 • zakładanie operacyjne cewników do dializ otrzewnowych

 

2. Operacje chirurgiczne metodą małoinwazyjną (laparoskopowo)

 • operacje kamicy pęcherzyka żółciowego

 • przepuklin rozworu przełykowego i wpustu żołądka,

 • innych przepuklin w razie istniejących wskazań

 • inne zabiegi laparoskopowe zgodnie z istniejącymi wskazaniami

 

3. Operacje bariatryczne (laparoskopowe leczenie schorzeń metabolicznych i otyłości)

 • rękawowa resekcja żołądka (Sleeve Resection)

 • założenie regulowanej opaski żołądkowej (Gastric Banding)

 • ominięcie żołądkowe (Gastric By-Pass)

 

4. Zabiegi z zakresu endokrynologii

 • operacyjne leczenie schorzeń tarczycy

 • operacje przytarczyc

 • operacje guzów hormonalnych trzustki

 • operacje guzów nadnerczy

 

Prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych obejmujące:

 • zabiegi rekonstrukcyjne tętnic: przywracanie krążenia w naczyniach kończyn przez udrażnianie lub wszczepianie protez naczyniowych lub przeszczepów z użyciem naczyń własnych chorego

 • operacje tętniaków aorty brzusznej

 • operacje tętniaków naczyń obwodowych

 • operacje zwężeń tętnic szyjnych

 • operacje endowaskularne (małoinwazyjne w zakresie tętnic dogłowowych, jamy brzusznej i kończyn)

 • operacje zakładania stentgraftów w tętniakach aorty brzusznej

 • sympatektomie piersiowe i lędźwiowe

 • operacje w urazach naczyń i zatorach

 • operacje przetok tętniczo-żylnych (przeszczepy auto i allogenne) u chorych dializowanych

 • diagnostykę i leczenie ciężkich postaci zapalenia żył

 • operacje żylaków kończyn dolnych

 

Pacjenci ze skierowaniami mogą zgłaszać się codziennie do sekretariatu Oddziału Chirurgii (szpital przy Alei Witosa 26 - II piętro) w godzinach 8.00-13.00, celem ustalenia dogodnego dla siebie terminu przyjęcia.

 

Warunki planowego przyjęcia na Oddział Chirurgii:

 

Pacjent winien posiadać skierowanie do leczenia szpitalnego od lekarza POZ lub innych lekarzy z jednostek służby zdrowia uprawnionych do kierowania chorego na leczenie szpitalne.

 

Pacjent proszony jest o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji lekarskiej z dotychczasowego leczenia, potwierdzającej zasadność skierowania chorego do leczenia operacyjnego (np.: USG, badania radiologiczne lub endoskopowe przewodu pokarmowego, tomografii komputerowej itp.) oraz wpis o braku przeciwwskazań internistycznych do planowej operacji. Od pacjentów ze schorzeniami układu krążenia wymagana jest bezwzględnie aktualna konsultacja kardiologiczna.

 

Pacjenci ze schorzeniami naczyniowymi winni być uprzednio konsultowani w Poradni Chorób Naczyń znajdującej się przy tutejszym Szpitalu. (patrz niżej)

 

Przypominamy, że przy przyjęciu pacjent winien posiadać numery PESEL oraz NIP swojego zakładu pracy oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Lekarze Oddziału Chirurgii prowadzą także w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dwie Poradnie:      

 • Poradnię Chirurgii Ogólnej              

 • Poradnię Chorób Naczyniowych
   

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Chirurgii znajduje się na drugim piętrze w budynku A

mapka