Oddział Chirurgii Dziecięcej

icotelTelefony kontaktowe

ordynator 

  77 45 20 750

dyżurka pielęgniarek I 

  77 45 20 751

pokój lekarzy I 

  77 45 20 752

sekretariat 

  77 45 20 754

pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 755

dyżurka pielegniarek II 

  77 45 20 761

pokój lekarzy II 

  77 45 20 762

telefon dla pacjentów 

  77 45 20 765

 

e-mail: dziecieca@usk.opole.pl

 

 

personelPersonel

Kierownik:
dr n. med. Ryszard Noparlik
konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
e-mail: ryszard.noparlik@usk.opole.pl

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Dorota Wocka
e-mail: dorota.wocka@usk.opole.pl

 

charakterystykaCharakterystyka 

 

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest jedynym oddziałem tego profilu w województwie. Rejon jego działania obejmuje ok. 1000000 mieszkańców.

 

1. Bazę oddziału stanowi 22 łóżka z wydzielonymi odcinkami:

 •      noworodkowym,
 •      dzieci przedszkolnych,
 •      dzieci szkolnych.

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: inkubatory zamknięte i otwarte, sprzęt do kontrolowanych infuzji płynów i leków, monitorowania stanu pacjenta, do leczenia oparzeń, wykonywania przeszczepów skóry. Posiada nowoczesny sprzęt endoskopowy do diagnostyki i leczenia schorzeń układu moczowego.
Oddział korzysta ze sprzętu do chirurgii laparoskopowej, torakoskopowej, do endoskopii przewodu pokarmowego. Korzysta z najnowocześniejszego sprzętu do leczenia schorzeń układu moczowego w tym kamicy metodą ESWL oraz z wykorzystaniem ureterorenoskopu z laserem.
W każdym odcinku Oddziału wydzielone są łóżka i stanowiska do leczenia urazów, oparzeń, schorzeń urologicznych i septycznych.

Oddział Chirurgii Dziecięcej otrzymuje wsparcie ze strony nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków

Dodatkowe wsparcie bazy Oddziału stanowią:
nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonujący pełny zakres diagnostyki łącznie z tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, badaniami naczyniowymi i pełną diagnostyką USG oraz inne Oddziały, Pracownie Szpitala i ich sprzęt:

 •      Oddział Neurochirurgii
 •      Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 •      Oddział Laryngologiczny
 •      Oddział Okulistyczny
 •      Oddział Pediatrii
 •      Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 •      Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 •      Pracownia Diagnostyki Endoskopowej 

Oddział pełni permanentny ostry dyżur z pełnym zakresem usług przyjmując wszystkie dzieci od noworodków począwszy na 18-to latkach skończywszy.

Członkami zespołu gwarantującego wysoki poziom kompetencji są:

 •      Kierownik dr n.med. Ryszard Noparlik - specjalista chirurg dziecięcy
 •      Zastępca kierownika dr n.med. Paweł Mielczarek - specjalista chirurg dziecięcy i urolog dziecięcy
 •      Starszy asystent dr n.med. Eligiusz Bogdanowicz - specjalista chirurg dziecięcy
 •      Starszy asystent lek. med. Jacek Wąsik - specjalista chirurg dziecięcy, kierownik Pracowni Badań Elektromanometrycznych
 •      Starszy asystent lek. med. Marek Siewiński - specjalista chirurg dziecięcy, specjalista medycyny ratunkowej
 •      Starszy asystent lek. med. Julianna Semianów - specjalista chirurg dziecięcy
 •      Starszy asystent lek. med. Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska - specjalista chirurg dziecięcy
 •      Starszy asystent lek. med. Zbigniew Kosakowski - specjalista chirurg dziecięcy
 •      Starszy asystent lek. med. Aleksandra Bęgowska-Falkowska - specjalista chirurg dziecięcy, specjalista rehabilitacji medycznej
 •      Asystent lek. med. Anna Krzykawka - Gałuszek - rezydent w trakcie specjalizacji
 •      Asystent lek. med. Anna Piluś - rezydent w trakcie specjalizacji
 •      Asystent lek. med. Aleksandra Gładysz - rezydent w trakcie specjalizacji
 •      lek. med. Renata Popiołek - specjalista chirurg dziecięcy, na kontrakcie dyżurowym
 •      lek. med. Maciej Brzyszcz - specjalista chirurg dziecięcy, na kontrakcie dyżurowym

oraz zespół pielęgniarek, którym kieruje Oddziałowa mgr Dorota Wocka.

Organizacją pracy sekretariatu Oddziału zajmuje się mgr Dorota Spierewka.

 

2. Oddział oferuje pełny zakres usług w dziedzinie chirurgii dziecięcej obejmujący:

     chirurgię noworodka (leczenie wodogłowia, przepukliny oponowo-mózgowej, oponowo-rdzeniowej oraz innych wad centralnego układu nerwowego, leczenie wad wrodzonych przewodu pokarmowego, wrodzone zaroœnięcie odbytu, choroba Hirschsprunga, wady powłok jamy brzusznej: wrodzone wytrzewienie, przepuklina pępowinowa, wady przepony: przepuklina przeponowa, inne schorzenia u noworodków wrodzone i nabyte takie jak NEC: martwicze zapalenie jelit noworodków)
     chirurgię jamy brzusznej i klatki piersiowej (w tym chirurgię laparoskopową i torakoskopową: leczenie klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa)
     urologię dziecięcą (łącznie z badaniami urodynamicznymi, pełnym zakresem urologii endoskopowej z wykorzystaniem ureterorenoskopu z laserem i ESWL m.in. do leczenia kamicy układu moczowego)
     chirurgię urazową (urazy wielonarządowe, oparzenia termiczne i chemiczne)
     chirurgia jednego dnia, drobne zabiegi operacyjne, krioterapia

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem na Oddziale, a dzieci poza przebywaniem na salach mogą miło spędzić czas w świetlicy, przedszkolu i szkole oddziału.

3. Poradnia Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

4. Pracownia Badań Elektromanometrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:

Pracownia badań elektromanometrycznych jest jedną z pierwszych w Polsce takich pracowni. Pracę w niej wykonują lekarze asystenci Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (lek. med. Jacek Wąsik i dr n. med. Paweł Mielczarek) oraz pielęgniarka Anna Rutkowska.

Pracownia służy pomocą dzieciom od urodzenia do 18-roku życia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddawania moczu m.in. w moczeniu nocnym, popuszczaniu moczu w dzień, w diagnostyce odpływów pęcherzowo-moczowodowych, w neurogennych dysfunkcjach dolnych dróg moczowych takich jak np. pęcherz neurogenny oraz w zaburzeniach oddawania stolca: zaparcia, popuszczanie stolca, podejrzenie choroby Hirschsprunga.

W pracowni wykonywane są następujące badania:

 •      Uroflowmetria,
 •      Uroflowmetria PQ-EMG
 •      Profilometria cewkowa,
 •      Cystometria wodna,
 •      Cystometria mikcyjna,
 •      Anomanometria.

 

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Chirurgii Dziecięcej  znajduje się na wysokim parterze w budynku H

mapka

Załącznik Rozmiar
Wykaz wykonywanych procedur 80.28 KB