Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ

icotelTelefony kontaktowe

  Kierownik oddziału  

  77 45 20 800

  Pokój lekarzy 

  77 45 20 812

  Sekretariat 

  77 45 20 814

  Telefon dla pacjentów 

  77 45 20 818

 

e-mail: nefrologia@usk.opole.pl

 

  Kierownik Stacji Dializ 

  77 45 20 802

  Pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 805

 

personelPersonel

 

Kierownik Oddziału Nefrologii: 

dr n.med. Grażyna Bogdanowicz, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

Kierownik Stacji Dializ:
lek med. Marzena Lesik, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Edyta Stasiak
specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego oraz specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lekarze:

 • dr n. med. Tomasz Porażko, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • lek. med. Andrzej Piersiak, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • lek. med. Aneta Sułek, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • lek.med. Krzysztof Benc, specjalista nefrolog,
 • lek.med. Michał Lachowski, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii
 • lek.med. Aleksandra Ignatowicz, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, 

 

Dyżury szpitalne poza powyżej wymienionymi lekarzami pełnią:

 • lek.med. Krystian Wartenberg, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,
 • lek.med. Urszula Tas-Lewandowska, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii,

 

charakterystykaCharakterystyka

Oddział Nefrologii jest oddziałem specjalistycznym, sprofilowanym, w którym hospitalizowani są przede wszystkim chorzy wymagający szczegółowej diagnostyki i leczenia chorób nerek, chorzy wymagający leczenia nerkozastępczego oraz pacjenci przygotowywani do przeszczepu nerki. Oddział Nefrologii liczy 20 łóżek, w Stacji Dializ są 24 stanowiska do hemodializy.
Oddział wyposażony jest w sprzęt najnowszej generacji, gwarantujący wysoką jakość naszych usług. 
 

Zakres naszej działalności to:

 • diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, łącznie z biopsją nerki
 • prowadzenie chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek,
 • dializoterapia: hemodializy, ADO, CADO, hemodiafiltracja 
 • przygotowanie pacjentów do przeszczepu nerki
 • zakładanie czasowych i tunelizowanych cewników dla celów dializoterapii
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego, 

Oddział pełni stały dyżur nefrologiczny dla całego województwa opolskiego. 

Posiadamy pełną akredytację z zakresu chorób wewnętrznych i nefrologii - prawo specjalizowania oraz prowadzenia stażów kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii.

W Poradni Nefrologicznej przyjmujemy pacjentów wypisanych z oddziału oraz wszystkich chorych z całego województwa, którzy wymagają leczenia specjalistycznego.
www.usk.opole.pl/poradnie/poradnia-nefrologiczna

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ znajduje się  na pierwszym piętrze  w budynku K

mapka