Oddział Pediatrii

icotelTelefony kontaktowe

 kierownik oddziału 

  77 45 20 290

  dyżurka pielęgniarek I 

  77 45 20 781

  pokój lekarzy I 

  77 45 20 782

  sekretariat 

  77 45 20 784

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 785

  z-ca kierownika oddziału 

  77 45 20 790

  dyżurka pielęgniarek II 

  77 45 20 791

  pokój lekarzy II 

  77 45 20 792

e-mail: pediatria@usk.opole.pl

personelPersonel

Agata Chobot

 

 

 

 

Kierownik Oddziału,
Kierownik Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej:
dr hab. n. med. Agata Chobot

Zastępca Kierownika Oddziału,
Kierownik Pododdziału Pediatrii i Alergologii:
dr n. med. Janusz Zaryczański - Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii 

Zastępca Kierownika Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej:
lek. Sławomir Rak

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Krystyna Gębuś-Dinter  - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Oddział Pediatrii posiada w swej strukturze dwa pododdziały: 

 • Pododdział Pediatrii i Alergologii
 • Pododdział Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej

 

Nasz zespół:

 • 11 specjalistów II stopnia z pediatrii, w tym specjalistów z zakresu alergologii, diabetologii, gastroenterologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, reumatologii oraz specjalizujących się w diabetologii i endokrynologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej oraz alergologii
 • Rezydenci (pediatria, pulmonologia dziecięca)
 • Zespół pielęgniarski, w tym specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatorzy diabetologiczni
 • Dwie dietetyczki
 • Fizjoterapeuta
 • Dwie psycholożki

 

Oddział posiada 37 łóżek, pełni codzienny całodobowy dyżur, przyjmując i zaopatrując pacjentów do 18 roku życia. Jako ośrodek referencyjny II stopnia przyjmuje pacjentów trudnych diagnostycznie i terapeutycznie z oddziałów dziecięcych całego województwa opolskiego. Oddział specjalizuje się między innymi w diagnostyce i terapii alergii, cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia i moczowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz otyłości i chorób endokrynologicznych. Od wielu lat ściśle współpracujemy z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci takimi jak na przykład wszystkim znane Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dostępna w Oddziale diagnostyka to między innymi:

- diagnostyka chorób alergicznych: testy uczuleniowe, próby prowokacyjne, poziomy przeciwciał specyficznych, spirometria, odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych,

- Diabetologia: leczenie stanów ostrych, kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, holistyczna opieka nad pacjentem z cukrzycą (w tym edukacja pacjentów i objęcie opieką psychologiczną), opieka diabetologiczna poszpitalna, edukacja prowadzona jest w wyodrębnionej i odpowiednio wyposażonej Sali Edukacji Diabetologicznej.

- Gastroenterologia: wodorowe testy oddechowe, pH-metria z impendancją, endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, również w znieczuleniu ogólnym.

- Endokrynologia: choroby tarczycy, otyłość i zespół metaboliczny, zaburzenia miesiączkowania i dojrzewania płciowego.

- Kardiologia: UKG, EKG, Holter RR, Holter EKG

- Reumatologia: diagnostyka chorób zapalnych tkanki łącznej i stawów (w tym MIZS, tocznia rumieniowatego, zapaleń naczyń)

- Nefrologia: cystografia mikcyjna, scyntygrafia

Całodobowym wsparciem dla Oddziału służą Zakłady: Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii, Patomorfologii, Rehabilitacji oraz Diagnostyki Obrazowej (z możliwością wykonywania wszystkich dostępnych badań radiologicznych, łącznie z badaniami ultrasonograficznymi, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym). Współpracujemy również z pozostałymi oddziałami szpitalnymi: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Chirurgią Dziecięcą, Kardiologią, Laryngologią, Neurochirurgią, Okulistyką, Ortopedią, czy Urologią.

Informacje dotyczące pobytu na Oddziale:

Ustalanie terminu planowego przyjęcia do Oddziału: osobiście lub telefonicznie (77 45 20 792). 

Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala należy obowiązkowo mieć ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną dziecka (poprzednie wypisy z innych szpitali, wyniki badań, karty informacyjne z Izb Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych)
 • listę aktualnie przyjmowanych przez dziecko leków
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka
 • skierowanie, jeśli zostało wydane i ma stanowić podstawę przyjęcia do szpitala

Sale dla pacjentów: W większość sal chorych to sale 2 osobowe, poza tym 3- i 1-osobowe. Zapewnia to zachowanie, w miarę naszych możliwości, intymności i miłej atmosfery w trakcie pobytu dzieci na oddziale. Przy dziecku całodobowo może przebywać rodzic/opiekun prawny lub inna bliska osoba. Osoba ta ma do dyspozycji bezpłatny rozkładany fotel (dzięki uprzejmości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Posiłki dla opiekunów: Osoba przebywająca z dzieckiem może skorzystać z możliwości wykupienia sobie obiadu, który można zjeść na szpitalnej stołówce.

Pobyt dziecka na oddziale umila przedszkole pod opieką przedszkolanek, dzieci w wieku szkolnym mają prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym programem szkolnym pod kierunkiem nauczycielek, a po południu zajęcia terapeutyczne prowadzi pedagog.

Poradnia diabetologiczna

PLANOWE PRZYJĘCIE DO SZPITALA – DZIECKO Z CUKRZYCĄ

Załóż Internetowe Konto Pacjenta na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta - dzięki temu między innymi będziesz mieć łatwy podgląd i dostęp do kodów swoich e-recept, e-zleceń itd.!

Obowiązkowo do przyjęcia proszę przygotować:

 • odczyty z ostatnich 2-4 tygodni z urządzeń monitorujących glikemię: 
  • pomp insulinowych (bazy, historia bolusów, wypełniania, historia kalkulatora bolusa)
  • glukometrów (np. Contour Plus)
  • CGM
  • FGM – Free Style Libre (tendencje dobowe, podsumowanie tygodnia)
 • wynik ostatniej HbA1C
 • ostatni wypis ze szpitala z  pobytu związanego z cukrzycą i inną dokumentację medyczną

 

  lokalizacjaLokalizacja

  Oddział Pediatrii  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku

  mapka