Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

 

Kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii

Asystenci:

 • dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, z-ca Kierownika Pododdziału
 • lek. med. Ryszard Morisson specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. med. Magdalena Feusette specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Dagmara Poplicha specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze realizujący specjalizację z diabetologii w trybie pozarezydenckim:

 • lek. Łukasz Lis, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • lek. Paweł Łyszczak, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka edukacyjna: 

 • Natalia Gajos, licencjat pielęgniarstwa

Dietetyczki:

 • mgr Anna Siennicka, dietetyk kliniczny
 • mgr Małgorzata Stryczewska, dietetyk

 

Charakterystyka

Pododdział Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pełni codzienne dyżury w zakresie endokrynologii i diabetologii dla województwa opolskiego. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów z ostrymi powikłaniami cukrzycy oraz w stanach zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami endokrynologicznymi. Ponadto w oddziale odbywają się planowe hospitalizacje celem diagnostyki i terapii zaburzeń hormonalnych.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym: 

 • chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki),
 • różnych postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej u dorosłych (cukrzycy typu 1, typu 2, rzadkich postaci choroby)
 • otyłości i zespołu metabolicznego (zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, chorób układu krążenia),
 • spadku wagi ciała, zaburzeń odżywiania, zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego

W Oddziale wdrażana jest terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny i prowadzone są hospitalizacje pacjentów wymagających jej korekty.

Obecnie wykonywane są następujące specjalistyczne procedury diagnostyczne: 

 • w zakresie diabetologii: ocena stężenia peptydu C, insuliny, przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1;
 • w zakresie endokrynologii: diagnostyka chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (badanie stężenia hormonów przysadkowych i obwodowych, hormonalne testy dynamiczne, diagnostyka immunologiczna, badania obrazowe: USG, TK, NMR, biopsje narządów);

W oddziale prowadzone jest systematyczne szkolenie dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu diety cukrzycowej oraz zasad postępowania w chorobie przez wykwalifikowane dietetyczki i pielęgniarki ze specjalizacją edukatora w cukrzycy.

W oddziale realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego z zakresu diabetologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych i terapii dietą. Ponadto realizowane jest szkolenie lekarzy odbywających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, szkolenie lekarzy stażystów oraz personelu średniego.

W ramach Oddziału Endokrynologii i Diabetologii działa Poradnia Diabetologiczna i w jej obrębie Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową dla Dorosłych oraz Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę.