Segregacja medyczna- triage

Wstępna segregacja medyczna (triage) wszystkich pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu polega na szybkiej ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny (pielęgniarkę/pielęgniarza, ratownika medycznego lub lekarza) w punkcie segregacji medycznej oraz przypisaniu określonego koloru pilności przyjęcia w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Segregację medyczną (triage) przeprowadza się na podstawie badania podmiotowego (wywiad), wstępnego badania przedmiotowego (badanie fizykalne), określenia parametrów życiowych, a w niektórych przypadkach wykonania badania ekg. Na podstawie ww. czynności pacjentowi zostaje  przypisany jeden z pięciu kolorów pilności przyjęcia, co wiąże się z przyjęciem i badaniem pacjenta przez lekarza w określonym czasie. Segregacja medyczna ma na celu jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia (pacjenci z kolorem czerwonym). Kategorie kwalifikowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu określa poniższy załącznik. 

 Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  •         udziela świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
  •         kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów tutejszego Szpitala Klinicznego;
  •         odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  •         potwierdza lub wystawia skierowanie z SOR na leczenie w innym szpitalu w sytuacji potrzeby kontynuacji leczenia w dziedzinach medycyny, które nie     występują w Szpitalu Klinicznym;
  •         wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

Pacjent zakwalifikowany przez personel gabinetu triage do koloru niebieskiego lub zielonego oraz zbadany przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostaje poinformowany o możliwości uzyskania pomocy w POZ, w tym w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Załącznik Rozmiar
Triage 324.06 KB