Odpłatne testy antygenowe i PCR w kierunku SARS-CoV2 można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej USK

Fot. Pixabay

Pobieranie badań do testów komercyjnych odbywa się w USK od poniedziałku do piątku od godz. 14:00, a w soboty od godz. 12:00. Cena testu antygenowego wynosi 80 zł, a z zaświadczeniem w języku angielskim lub niemieckim - 110 zł. Cena szybkiego testu genetycznego PCR-NAAT wynosi 250 zł, a z zaświadczeniem - 280 zł.

  • W celu ustalenia daty i godziny pobrania wymazu należy skontaktować się telefonicznie z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej pod numerami: 77 45 20 326, 77 45 20 399
  • W ustalonym telefonicznie terminie należy zgłosić się do punktu pobrań badań laboratoryjnych (znajduje się on na poziomie -1, w sąsiedztwie punktu szczepień przeciwko Covid-19; droga oznaczona jest zielonymi strzałkami)
  • W punkcie pobrań pacjent zostaje zarejestrowany, uiszcza opłatę i jest kierowany do punktu wymazowego (badanie polega na pobraniu wymazu z nosa lub nosogardzieli).
  • Wynik testu w języku polskim można odebrać online, po podaniu przy rejestracji adresu e-mail.
  • Zaświadczenia w językach obcych należy odebrać osobiście - w punkcie wydawania wyników laboratoryjnych (na poziomie 0; dojście korytarzem poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej).

W zaświadczeniu wydanym w języku obcym musi być podany numer dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu), którym dana osoba będzie się legitymowała podczas pobytu za granicą, dlatego przy rejestracji konieczne jest posiadanie tego dokumentu.    

Uwaga! Przed wykonaniem badania, którego wynik ma być okazany na granicy, Pacjent powinien upewnić się, jaki rodzaj testów jest wymagany w kraju, do którego wyjeżdża.

- Aby wynik testu był wiarygodny, pacjent nie może zgłaszać się do wymazu tuż po posiłku. Powinien też zachować minimum dwugodzinny odstęp od przyjęcia donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (krople, maści, aerozole), zapalenia papierosa czy żucia gumy – wyjaśnia Ewa Gawrylak-Dryja, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w USK.

Fot. Pixabay