Topografia poradni specjalistycznych

Budynek D – wejście główne  od strony parkingu 

Centralna Rejestracja  - wysoki parter
Poradnia Okulistyczna - piętro 1
Poradnia Laryngologiczna - piętro 1
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - piętro 1
Poradnia Chirurgii Dziecięcej - piętro 1
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 
i Szczękowo-Twarzowej - piętro 1
Poradnia Urologiczna - piętro 1
Poradnia Alergologiczna - piętro 1
Poradnia Stomatologiczna - piętro 1
Poradnia Diabetologiczna - wysoki parter
Poradnia Gastroenterologiczna - wysoki parter

Budynek B – przez wejście główne do szpitala od strony parkingu

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - wysoki parter
Poradnia Neurochirurgii - wysoki parter    
Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca (stymulatory) - wysoki parter    
Poradnia Kardiologicznej Opieki  Skoordynowanej dla Pacjentów po zawale Serca - piętro 1

Budynek K

Poradnia Nefrologiczna  - niski parter

Budynek C 

Poradnia Kardiologiczna - niski parter (wejście znajduje się pod estakadą SOR)

Budynek H

Poradnia Kardiochirurgiczna - niski parter
 

 

Usunięto obraz.Lokalizacja

 

Usunięto obraz.