Dofinansowania

2021 „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

 

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 6/13/4/2021/68/346 zawartej 27.05.2021 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury dedykowanej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach  programu wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

Jednocześnie informujemy, iż:

  • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  • Minister Zdrowia nagrodził w sumie 21 szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów - USK w Opolu zajęło 4 miejsce.
  • Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek.

2020 Zakup aparatu do USG do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2/USK/2020 z dnia 29.12.2020 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie   350 000,00 zł na zakup aparatu do USG do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


2020 Zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

-

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2020 z dnia 15.10.2020 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie      1 000 000,00 zł na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


2020    Zakup przewoźnego aparatu RTG dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup przewoźnego aparatu RTG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

  • dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 181 100,00 zł na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.262.2020 z dnia 20.05.2020 r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości

-

  • darowiznę w wysokości 49 119,34 zł przekazaną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na podstawie umowy darowizny z dnia 12.11.2020 r.

-

Całkowity koszt zakupu ww. aparatu to kwota 251 100,00 zł.


2019 Zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

-            -

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2/USK/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Miasta Opola w kwocie 900 000,00 zł na zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


2019   Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do oddziału ratunkowego szpitala

                                                             

-

              

pzu

                                                                                            

                       
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w kwocie 57 969,00 zł na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

  • dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 1569/2019/PZUZ/21/ŁÓDŹ z dnia 25.07.2019r.
  • darowiznę o wartości 15 000,00 zł przekazaną przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na podstawie Umowy Darowizny z dnia 22.11.2019 r.

2019   Zakup aparatu do terapii ECMO-Cardiohelp dla Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu

​                                                                                             

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2019 z dnia 10.05.2019r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 366 300,00 zł na zakup aparatu do terapii ECMO


2018   Zakup dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego

                                                                                 

pzu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł do zakupu dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 722 / 2017/ PZUZ / 22 / ŁÓDŹ z dnia 17.11.2017r.