Osiągnięcia i nagrody

Regionalne Centrum ECMO w USK docenione w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości "Inspiracje 2020"

USK laureatem ogólnopolskiego konkursu w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie” za wdrożenie techniki pozaustrojowej ECMO do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową oraz niewydolnością serca.

Kierowane przez dr. hab. n. med. Tomasza Czarnika Regionalne Centrum ECMO działa w ramach Kliniki i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu od stycznia 2019 r. Dysponuje 4 aparatami ECMO. Do października 2021 r. przeprowadzono w nim 55 terapii; w większości żylno-żylnych (u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową), ale też kilkanaście żylno-tętniczych, we współpracy z lekarzami z Kliniki i Oddziału Kardiologii (w skrajnie ciężkich postaciach wstrząsu kardiogennego).

pasek

Pierwsza w Polsce endoskopowa separacja nowotworu kręgosłupa z zastosowaniem ultranowoczesnych implantów została przeprowadzona w uniwersyteckim szpitalu w Opolu

Zadaniem neurochirurgów było usunięcie części nowotworu kręgosłupa, będącej w bezpośrednim kontakcie z rdzeniem kręgowym, żeby umożliwić kolejny, właściwy etap radykalnego leczenia onkologicznego przez stereoradioterapię. Separacja pozwoli radioterapeucie na takie zdefiniowanie obszarów chronionych, żeby przy napromienianiu nie doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. „Innowacyjność naszego rozwiązania polega - po pierwsze - na zastosowaniu do tego techniki endoskopowej, wykorzystywanej dotychczas w neurochirurgii do leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Separacja nowotworu przez endoskop, czyli jakby  przez „dziurkę od klucza”,  pozwoli na dużo szybszą rekonwalescencję pacjenta przed zasadniczą częścią leczenia, czyli radioterapią.” - wyjaśnia dr hab. n med. Dariusz Łątka, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Kliniki i Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 

pasek

Sukces studentów 4. roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Praca autorstwa Kacpra Wójcickiego i Mai Górniak, "Ostra niewydolność serca i biopsja mięśnia sercowego – czy zawsze potrzebna? Opis przypadku w świetle wytycznych AHA", zwyciężyła w Sesji przypadków klinicznych Kardiologii Zachowawczej i Hipertensjologii. podczas 34. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej 2021 organizowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Praca powstała przy wsparciu merytorycznym lek. med. Joanny Płonki i kierownika Oddziału Kardiologii USK w Opolu prof. Marka Gierlotki.

 

pasek

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2020 w kategorii „menedżer, lider społeczno-gospodarczy” dla dyrektora generalnego USK Dariusza Madery

"To docenienie pracy wykonywanej w szpitalu, działań służących jego rozwojowi, inwestycji" - komentuje dyrektor Dariusz Madera, który funkcję dyrektora generalnego największego szpitala w województwie pełni od 2016 roku, i zaznacza, że na ten sukces składa się praca całego zespołu - jest więc to laur dla wszystkich pracowników".  "Przez ostatnie lata udało nam się pozyskać ponad 100 mln zł, które zostały przeznaczone właśnie na podniesienie jakości usług świadczonych w USK. Wyremontowaliśmy część oddziałów, tylko w tym roku oddaliśmy nowy SOR i Oddział Pediatrii" - wskazuje dyrektor Madera i dodaje, że szpital inwestuje też w rozwój medycznych badań naukowych. "To nasze nowe działanie" - podkreśla Dariusz Madera. USK w Opolu to największa placówka medyczna w województwie, wielospecjalistyczna, udzielająca rocznie świadczeń medycznych dla ok. 230 tys. pacjentów, zatrudniająca ok. 1400 pracowników, od ub.r. prowadząca także szpital tymczasowy dla pacjentów z Covid-19.
 

pasek

Pierwsze na Opolszczyźnie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Opolskiego powstanie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

To projekt uczelni i szpitala, który zapewni naukowcom pomoc w realizacji medycznych przedsięwzięć badawczych. Niemal 8,8 mln zł dofinansowania na jego realizację przyznała właśnie Agencja Badań Medycznych. CWBK zostanie ulokowane w sąsiedztwie Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa USK w Opolu, powstającego z dofinansowaniem unijnym, w wysokości ponad 17 mln zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła w tym rozdaniu (w 2021 r.) ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Wcześniej w 2020 r., w ramach pierwszego konkursu, dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków.

 

pasek

1 mln zł dla USK z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej za zaangażowanie w transplantologię

Pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Finansowanie przyznano 21 szpitalom w kraju, w tym wyższe kwoty (1,25 mln zł) – otrzymały dwa, a 9 kolejnym, w tym USK, przyznano po 1 mln zł. .

 

pasek

Wyróżnienie dla USK w regionalnym konkursie "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom" 2021

Szpital otrzymał wyróżnienie w regionalnym konkursie organizowanym przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkim Urzędem Pracy i Agencją Pracy APN. Patronem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. - Konkurs był dedykowany pracodawcom zatrudniających obcokrajowców, w związku z rosnącym udziałem liczby takich pracowników w Polsce i województwie – wyjaśniła dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO. - Postanowiliśmy wyróżnić pracodawców, którzy traktują cudzoziemców na równi z rodzimymi pracownikami, doceniają różnorodność, jaką dają wielokulturowe zespoły – dodała.

pasek

Interdyscyplinarny skomplikowany zabieg usunięcia nowotworu sięgającego od narządów rodnych do serca przeprowadzono w USK w Opolu

Dzięki współpracy lekarzy z Opola i Wrocławia oraz inżynierów z Politechniki Opolskiej w marcu 2021 r. u 49-letniej pacjentki udało się przeprowadzić skomplikowany zabieg usunięcia nowotworu. Guz rozrastał się wewnątrz dużej żyły i sięgał od narządów rodnych aż do serca. Dotychczas opisano zaledwie kilka takich przypadków na świecie.

 

pasek

USK z uzyskanymi i potwierdzonymi normami ISO

Szpital uzyskał i potwierdził następujące normy: ISO 45001:2018 dotyczy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, norma ISO 9001:2015 (jakościowa), 14001:2015 (środowiskowa), ISO/IEC 27001:2013 (bezpieczeństwo informacji).

pasek

Pierwszy niekomercyjny projekt badawczy w USK uzyskał finansowanie z Agencji Badań Medycznych

Projekt badawczy dr hab. n. med Tomasza Czarnika – dotyczący suplementacji witaminy D3 u pacjenta z ciężkim jej niedoborem, w stanie krytycznym, poddanego ciągłej terapii nerkozastępczej. – uzyskał grant 2,5 mln zł z Agencji Badań Medycznych. To pierwszy w historii USK grant na badania niekomercyjne.

 

pasek

Trzecie miejsce w kraju dla USK

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zajął 3. miejsce w Polsce w Rankingu Szpitali 2019, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z "Rzeczpospolitą", w kategorii Sieć Szpitali Ogólnopolskich.
Zostaliśmy docenieni za jakość leczenia, nieustanny rozwój, inwestycje i wyniki leczenia.
Zajęliśmy również drugie miejsce w województwie.

 

pasek

Wyróżnienie  CGM CONNECT 2019

Nasz szpital otrzymał wyróżnienie CGM CONNECT, przyznawane przez firmę CompuGroup Medical Polska.

USK był jednym z pierwszych szpitali w Polsce, który wdrożył Szpitalny System Informacyjny HIS. To system informatyczny, mający na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

System HIS łączy w sobie rozmaite aplikacje służące bieżącemu funkcjonowaniu szpitala, jest też część służąca do obsługi pacjenta i właśnie z niej korzysta Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.  Wyróżnienie CGM CONNECT przyznawane jest jednostkom zdrowotnym, które poprzez stosowanie nowoczesnych technologii przyczyniają się do podwyższenia jakości leczenia.

 

pasek

XIV Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018

Reprezentantki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znalazły się w ścisłym finale XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były „Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” - zespół pielęgniarski USK w Opolu zaprezentował pierwszą w województwie salę edukacji diabetologicznej.

 

pasek

USK w Opolu finalistą Konkursu Inspiracje 2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu został finalistą drugiej edycji Konkursu Inspiracje 2018. Tytuł otrzymaliśmy 7 marca 2019r.  podczas uroczystej gali w Katowicach. Konkurs Inspiracje 2018 promuje placówki medyczne, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby, które wniosły istotny wkład w krzewienie nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.Organizatorem konkursu jest firma Idea Trade we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną.

 

pasek

USK w Opolu w czołówce szpitali w Polsce - 23 miejsce w kraju i 1 w województwie

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w tegorocznym Rankingu Szpitali 2018, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z Rzeczpospolitą, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zajął 23 miejsce.

W województwie opolskim przyznano nam miejsce pierwsze. W rankingu sieci szpitali
ogólnopolskich zajęliśmy również wysokie, piąte miejsce.

Jesteśmy niezwykle dumni, bo zostaliśmy docenieni za jakość leczenia, nieustanny rozwój, inwestycje i wyniki. To zasługa całego zespołu.

Do rankingu zgłoszonych zostało w tym roku 207 szpitali. Dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera odebrał zaszczytne wyróżnienie 13 grudnia na uroczystej gali w Warszawie.

pasek

Podpisanie porozumienia z NFZ

Już niebawem dzięki badaniom naukowym naszych specjalistów będzie możliwe postawienie prognoz, które choroby cywilizacyjne i w jakim stopniu będą trapić mieszkańców naszego województwa – analiza ta ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia Opolan.
To będzie możliwe dzięki dostępowi do baz danych, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia – dziś podpisano porozumienie dotyczące wymiany informacji, dotyczących jakości i sposobu leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w ujęciu epidemiologiczno-klinicznym.
Baza danych zawiera informacje o leczeniu mieszkańców regionu od 2006 roku i na jej podstawie zespół złożony z lekarzy zajmujących się chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia czy onkologiczne, po analizie opracuje raport będący prognozą zdrowia regionu. To może pomóc władzom samorządowym opracowywać mapy zdrowotnych potrzeb w regionie i wdrażać programy profilaktyczne.

Pierwsze porozumienie tego typu w regionie podpisali 5 listopada Robert Bryk, dyrektor OOWNFZ, Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala oraz prof. Marek Gierlotka, kierownik Oddziału Kardiologii.

pasek

Opolska Nagroda Jakości 2018 dla Oddziału Kardiologii

Z wielką dumą informujemy, że Oddział Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego został Laureatem tegorocznej, XV edycji Opolskiej Nagrody Jakości 2018.
Kapituła doceniła nasz oddział za nieustanną pracę nad poprawą jakości leczenia, pracę naukową zespołu i wdrażanie innowacyjnych projektów zdrowotnych.
Nagrodę w imieniu zespołu odebrał prof. Marek Gierlotka, kierownik oddziału razem ze swoim zastępcą, dr Piotr Feusette na uroczystej gali w piątkowy wieczór (28.09).

pasek

Nowa, innowacyjna i bezpieczna metoda leczenia

Zespół chirurgów naczyniowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - dr Jacek Hobot, dr Robert Żurawel i dr Jakub Palacz pierwszy raz w historii Opolszczyzny wszczepił pacjentowi czasowy filtr do żyły czczej dolnej. Zabezpiecza on chorego przed zatorowością płucną i może być stosowany u pacjentów, u których nie można stosować leczenia przeciwkrzepliwego.
62-letni pacjent przebył rozległy uraz wielonarządowy, wymagający licznych zabiegów operacyjnych. W okresie okołooperacyjnym doszło do zakrzepicy żylnej w kończynach dolnych i naczyniach miednicy mniejszej. Pacjent był planowany do kolejnego rozległego zabiegu ortopedycznego - stabilizacji wewnętrznej miednicy. W okresie poprzedzającym ten zabieg nie mógł otrzymywać pełnych dawek leków zmniejszających krzepliwość krwi. Odstawienie tych leków może spowodować zatorowość płucną i nawet zgon chorego. Celem zabezpieczenia pacjenta przed takimi powikłaniami wszczepiono mu metodą wewnątrznaczyniową (bez przecinania skóry i w sposób małoinwazyjny ) czasowy filtr do żyły czczej dolnej. Specjalny cewnik został wprowadzony do ciała chorego przez żyłę szyjną, następnie przeprowadzono go przez prawy przedsionek serca do żyły czczej dolnej położonej w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Tam uwolniono filtr, który stworzył sitko wyłapujące ewentualne skrzepliny odrywające się z żył kończyn dolnych. W czwartek (20.09), kilka dni po wielogodzinnej operacji ortopedycznej ponownie wprowadzono zestaw cewników przez żyłę szyją i serce Pacjenta i filtr usunięto. Zabieg ten był dużo bardziej skomplikowany niż założenie tego urządzenia.

Zabieg odbył się w sali endowaskularnej Oddziału Chirurgii i Chirurgii Naczyniowej USK w Opolu. Dzięki współpracy lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, lekarzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ortopedów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu chorzy z mnogimi obrażeniami ciała z towarzysząca zakrzepicą żylną zyskali innowacyjną i bezpieczną metodę leczenia.

pasek

Wysoka ocena dla Zespołu Wczesnego Reagowania w USK

Mamy kolejny powód do dumy: prowadzony przez naszych specjalistów projekt Zespół Wczesnego Reagowania został oceniony przez Centrum Monitorowania Jakości Zdrowia jako wzorcowy dla pozostałych placówek w kraju. Projekt realizowany jest w 26 szpitalach w Polsce.

 

pasek

Innowacyjny zabieg dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca

21 września 2018 roku zespół kardiologów z Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wykonał po raz pierwszy na Opolszczyźnie dwa zabiegi wszczepienia stymulatorów serca z implantacją elektrody do pęczka Hisa.
Serce może wykonywać funkcję mechaniczną (kurczyć się) tylko wtedy, gdy dopłynie do niego prąd elektryczny. W tym celu musi być powstać impuls, który wytwarza grupa komórek nazywana naturalnym stymulatorem serca oraz musi być on przewiedziony w odpowiednie miejsce, za co odpowiada naturalny układ przewodzenia w sercu (w tym struktura nazywana pęczkiem Hisa). W przypadku, gdy zawodzi jeden z tych elementów, potrzebny jest wszczepialny stymulator serca. Pierwsze urządzenie implantowano w Szwecji w 1958 roku, w Polsce w Gdańsku w 1963.
W Oddziale Kardiologii pierwszy zabieg wszczepienia rozrusznika wykonano w 1997 roku. Od początku swojego istnienia stymulatory serca i technika ich implantacji przeszły daleką drogę rozwoju, której główną myślą przewodnią, najkrócej podsumowując, jest wciąż niedościgniony ideał naturalnego pobudzania serca. Stymulacja pęczka Hisa zbliża nas do tego ideału, pozwalając stymulować serce w sposób najbardziej zbliżony do fizjologicznego.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w ramach Kliniki Kardiologii funkcjonuje od 2004 roku Pracownia Elektrofizjologii, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem zabiegowym zaburzeń rytmu serca. Przeszkoleni i kardiolodzy-elektrofizjolodzy: Grzegorz Hordyński, Marek Jędryszczak, Agnieszka Wojdyła-Hordyńska i Tomasz Pawlik wykonują wszystkie zabiegi z zakresu leczenia zaburzeń rytmu, w tym ablacje w uciążliwych i groźnych arytmiach.

pasek

Nowy zabieg na sercu w Oddziale Kardiologii  

Po raz pierwszy na Opolszczyźnie kardiolodzy naprawili zepsutą sztuczną zastawkę w sercu bez otwierania klatki piersiowej. 68-letni pacjent przeszedł operację kardiochirurgiczną wszycia zastawki aortalnej, niestety zastawka uległa dysfunkcji. Do tej pory tacy chorzy musieli być powtórnie operowani, co wiązało się z ogromnym ryzykiem operacyjnym. Przed kilkoma dniami zespół złożony z doc. Sachy, dr Bugajskiego oraz gościnnie doc. Smolki z GCM w Katowicach, mającego największe w Polsce doświadczenie w wykonywaniu takich zabiegów, naprawili zastawkę za pomocą specjalnych mikrourządzeń wprowadzonych przez tętnicę udową (przez pachwinę). Zabieg wymagał niezwykłej precyzji i orientacji w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie dwuwymiarowych obrazów. Jest to operacja z najwyższej półki i tylko niektóre ośrodki uniwersyteckie oferują tego typu leczenie. Teraz do tej elitarnej grupy dołączył USK w Opolu. Małoinwazyjne leczenie tzw. strukturalnych chorób serca jest jednym z priorytetów, kierowanej przez prof. Gierlotkę Kliniki Kardiologii USK w Opolu - w planach są kolejne rodzaje zabiegów. Cały ten rozwój nie byłby możliwy bez sali hybrydowej, którą niedawno stworzono w USK i dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Zarządzających USK w Opolu. Medycyna, a zwłaszcza kardiologia rozwija się w oszołamiającym tempie - jest jak "pędzący ekspres" do którego kardiolodzy opolscy wsiadają pełnym biegu.

pasek

Nowy aparat ECMO

Nowy aparat ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), czyli sztuczne płuco-serce trafiło na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykorzystanie go na tym oddziale to innowacyjne rozwiązanie – w województwie jesteśmy jedynym szpitalem, gdzie wykorzystujemy ECMO na OIOM-ie, w Polsce leczy się w ten sposób w trzech szpitalach.

Dotychczas tego typu urządzenia były i nadal są wykorzystywane w kardiochirurgii i kardiologii do zabiegów na otwartym sercu.

- W intensywnej terapii zastosowanie tego urządzenia jest inne – tłumaczy dr Maciej Gawor, ordynator oddziału. - ECMO służy do potrzymania funkcji płuc i serca, a my wykorzystujemy je, gdy trafia do nas pacjent z ciężkim strukturalnym czy funkcjonalnym uszkodzeniem płuc, po wyczerpaniu możliwość klasycznego wyleczenia. Teraz leczymy w ten sposób 60-letnią pacjentkę z bardzo ciężkim zapaleniem płuc, niemożliwym do wyleczenia z wykorzystaniem sztucznej wentylacji za pomocą respiratora oraz antybiotykoterapii. Zastąpienie funkcji płuc przez urządzenie pozwala na podtrzymanie wentylacji w podstawowym zakresie w trybie oszczędzającym płuca. Płuca w tym trybie wentylacji dużo łatwiej poddają się leczeniu. Urządzenie może pracować na jednym zestawie do 30 dni, mamy zatem czas na leczenie, by po odłączeniu od tego urządzenia, pracowały już samodzielnie. Urządzenie kosztowało 360 tysięcy i zostało zakupione ze środków unijnych.

pasek

Hybrydowa sala operacyjna w USK w Opolu otwarta

Uroczyste oddanie do użytku hybrydowej sali operacyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu miało miejsce 22 czerwca 2018 r.

Wzięli w nim udział m.in. ks. bp Paweł Stobrawa, wicemarszałek Roman Kolek, wicewojewoda Violetta Porowska, posłowie Tomasz Kostuś i Antoni Duda, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, szef opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bryk, dyrektorzy opolskich szpitali, personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przedstawiciele firmy Siemens, która dostarczyła i zainstalowała specjalistyczne, z najwyższej półki wyposażenie sali operacyjnej.
Hybrydowa sala operacyjna łączy elementy sali operacyjnej i gabinetu do zabiegów o niskim stopniu inwazji. To miejsce, w którym mogą równocześnie pracować chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy, kardiochirurdzy i anestezjolodzy. Sala hybrydowa pozwala na przeprowadzenie zabiegów łączących klasyczną chirurgię otwartą z chirurgią małoinwazyjną.

Możliwe jest to dzięki wyposażeniu sali m.in. w sprzęt do obrazowania, co powala na przeprowadzenie minimalnie inwazyjnych zabiegów i przyspiesza diagnostykę, w efekcie skracając czas trwania operacji. Hybrydowa sala operacyjna znacznie zwiększa bezpieczeństwo chorego, bowiem w przypadku, gdy podczas zabiegu okaże się, że konieczne jest otwarcie pacjenta i przeprowadzenie operacji metodą tradycyjną można to zrobić natychmiast, bez konieczności transportowania go w inne miejsce.

Przebudowa i remont pomieszczeń bloku operacyjnego na potrzeby sali hybrydowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym możliwe były dzięki finansowaniu z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - naczyniowego POLKARD. W ramach tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało USK dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł na realizacje zadania pn. "Wyposażenie /doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017".

Dzięki temu Uniwersytecki Szpital Kliniczny zakupił cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, aparat do hemofiltracji, aparat do krążenia pozaustrojowego i aparat ultrasonograficzny.
Przebudowa bloku operacyjnego, montaż wraz uruchomieniem sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu z jego obsługi zostały sfinansowane ze środków własnych USK.
Całkowity koszt stworzenia sali hybrydowej wyniósł 6,2 mln zł.

pasek

Uniwersytet Opolski dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu  - coraz szersza współpraca

Seminarium pod hasłem "Transfer wiedzy pozamedycznej do organizacji szpitalnej" odbyło się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy al. Witosa 23 maja 2018 r. Podczas spotkania podpisano także - w ramach wielopłaszczyznowego partnerstwa - umowę o współpracy pomiędzy szpitalem a Uniwersytetem Opolskim - Wydziałem Przyrodniczo - Technicznym. Ze strony naszej uczelni sygnował ją rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, ze strony USK dyrektor placówki Dariusz Madera. Tym samym ujęto w formalne ramy mającą już miejsce od dłuższego czasu współpracę szpitala z Samodzielną Katedrą Ochrony Powierzchni Ziemi, Samodzielną Katedrą Biologii Molekularnej i Samodzielną Katedrą Inżynierii Procesowej.

- Dzisiejsze podpisanie umów jest w zasadzie przypieczętowaniem działań, które już mają miejsce od blisko roku, odkąd jako uczelnia przejęliśmy szpital - powiedziała prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju, która powitała gości seminarium. - Zrealizowaliśmy już razem sesje naukowe, projekty pod stworzenie Centrum Naukowo - Badawczego w szpitalu, pozyskujemy spore środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, za co jesteśmy wdzięczni marszałkowi województwa, który patronuje naszym przedsięwzięciom. Dzisiejsza sesja jest jednym z akcentów dokumentujących wspieranie przez naszą uczelnię nauki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i coraz szerszą współpracę.

Podobnego zdania jest dyrektor USK Dariusz Madera. - Współpraca szpitala z uniwersytetem przynosi wiele korzyści, a jest ona bardzo mocna od roku, kiedy to UO przejął naszą placówkę. Od tamtej pory pracujemy bardzo intensywnie, wspólnie z panią prorektor Wiesławą Piątkowską-Stepaniak nad tym, by w sposób jak najbardziej efektywny przekształcać naszą placówkę tak, by coraz lepiej służyła pacjentom, ale też studentom kierunku lekarskiego na UO. Wspólnie aplikujemy o środki na konieczne w szpitalu inwestycje, zmiany, modernizację itp., bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sama zmiana nazwy z WCM na USK nie wystarczy.

- Liczymy na to, że współpraca pomiędzy szpitalem a uniwersytetem będzie się rozszerzać i obejmować nie tylko sferę medyczną, sferę kształcenia studentów, ale i kwestie pozamedyczne, takie, jak choćby związane z ekologią, ochroną środowiska, bo przecież szpital ma spory wpływ na swoje sąsiedztwo: na środowisko właśnie, na otoczenie społeczne - stwierdził Dariusz J. Sitko z USK, współorganizator seminarium. - Chcemy, by wyniki najnowszych badań w tym względzie, realizowanych na Uniwersytecie Opolskim, były transferowane do naszego szpitala, byśmy mogli z nich korzystać dla ogólnego, wspólnego dobra.

Podczas seminarium przedstawiono jego uczestnikom szczegółowe informacje o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a także o jednostkach naszej uczelni zaangażowanych we współpracę ze szpitalem. Dr Krzysztof Badora z Samodzielnej Katedry Powierzchni Ziemi opowiedział też o dokonanej już przez pracowników i studentów inwentaryzacji terenów zielonych przy szpitalu i pracach nad koncepcją lepszego dostosowania ich do potrzeb pracowników i pacjentów. Mówiono także o możliwościach poprawy efektywności energetycznej systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków szpitalnych.

pasek

Wyróżnienie w Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2017

Fundacji JOY AIM w II Ogólnopolskim Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2017 przyznała wyróżnienie Oddziałowi Pediatrii USK.

Warto dodać, że zostaliśmy docenieni za całokształt działań skierowanych do naszych najmłodszych pacjentów.
To wynik zaangażowania naszego personelu, daleko wykraczający poza codzienne obowiązki. To też zasługa współpracy z naszymi wolontariuszami i wieloma osobami, które chcą umilać pobyt chorych dzieci w szpitalu. Zostaliśmy wyróżnieni za prospołeczne działania, bez angażowania w nie środków finansowych.

pasek

Innowacyjny zabieg w Pracowni Hemodynamiki

Dotychczas takich zabiegów wykonano w Polsce dziesięć – teraz przyszedł czas na Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

U chorego ze skrajnie uszkodzonym sercem, pracującym jedynie w 22%, zespół naszych lekarzy (doc. Jerzy Sacha, koordynator Pracowni Hemodynamiki, dr Krzysztof Krawczyk i dr Jarosław Bugajski), wykonał zabieg przewiercenia zwapniałych zwężeń w naczyniach wieńcowych z zastosowaniem sztucznego krążenia. W trakcie zabiegu okresowo serce pacjenta nie pracowało, a jego życie było podtrzymywane przez urządzenie Impella. Chory przez cały czas był świadomy i lekarze mieli z nim ciągły kontakt. Stopień zwapnień w tętnicach wieńcowych był tak zaawansowany, że dopiero wiercenie mikrowiertłem z prędkością 165 000 obrotów na minutę pozwoliło usunąć zwężenia. Zabieg trwał ponad dwie godziny, natomiast pacjent od razu odczuł poprawę i na drugi dzień mógł wstać z łóżka.

Warto wspomnieć, że przy tak skrajnie uszkodzonym sercu, inne sposoby leczenia nie są możliwe – klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego chory by nie przeżył.

Korzystając z przypadku tego chorego, chcielibyśmy zaapelować do pacjentów z ciężko uszkodzonym sercem, żeby zgłaszali się do naszego ośrodka - każdy i przypadek będzie analizowany i zaproponujemy indywidualny sposób leczenia.

Zabieg nie byłby też możliwy bez wsparcia Opolskiego Oddziału NFZ w tych unikalnych, ale ratujących życie procedurach.

pasek

Innowacyjny zabieg zamknięcia ubytku w sercu

24 kwietnia nasi specjaliści pod kierunkiem doc .Jerzego Sachy, koordynatora Pracowni Badań Hemodynamicznych, wykonali pierwszy na Opolszczyźnie zabieg przezskórnego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej u osoby dorosłej.

Tego typu zabiegi wykonuje się jedynie w ośrodkach akademickich. Metoda ta pozwala uniknąć operacji kardiochirurgicznej i zabezpiecza chorego przed rozwojem nadciśnienia płucnego i niewydolności serca. Dodatkowo zabiegi zamknięcia przecieków międzyprzedsionkowych stanowią zabezpieczenie przed udarami mózgu powodowanymi skrzeplinami pochodzącymi z żył kończyn dolnych.
Zabieg przebiegł bez powikłań, a 62-letnia pacjentka czuje się dobrze.

pasek

Laury Umiejętności i Kompetencji 2017

Jest nam niezwykle miło poinformować, że wśród laureatów tegorocznych Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017, przyznawanych przez Opolską Izbę Gospodarczą są nasi lekarze.
Kryształowy Laur przyznano dr Dariuszowi Łątce, ordynatorowi Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a Złoty Laur dr Jerzemu Jakubiszynowi, ordynatorowi Oddziału Laryngologii.

 

Grudzień 2017  Mamy I m-ce w województwie

Z dumą informujemy, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie opolskim w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2017 Bezpieczny Szpital Przyszłości w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. W rankingu ogólnopolskim - w tzw. "Złotej Setce" zajęliśmy 19. miejsce. Statuetki oraz dyplomy odebrał w czwartek 15 grudnia w Warszawie dyrektor generalny Dariusz Madera. Ta 14. już edycja rankingu przebiegła pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość innowacje". Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2017" przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości w porozumieniu z firmą doradczą Idea Trade. neurochirurgicznych głowy i kręgosłupa, aparatu USG śródoperacyjnego oraz aparatu cyfrowego RTG 3D. To najwyższej jakości sprzęt, który poszerzy zakres procedur neurochirurgicznych, ograniczy i wyeliminuje powikłania będące skutkiem przeprowadzanych operacji, tym samym zwiększy się bezpieczeństwo naszych pacjentów.Te najnowsze inwestycje możliwe były również dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 mln zł oraz decyzji władz Opola, by zwolnić szpital z podatku, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 350 tys. złotych.

pasek

Sierpień 2017  Jedyna taka sala w województwie

Mali pacjenci Oddziału Pediatrii wraz ze swoimi rodzicami już mogą korzystać z pierwszej w województwie opolskim sali do stymulacji polisensorycznej. 29 sierpnia uroczyście otwarto i przekazano to niezwykłe miejsce, które powstało dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Dr Clown. My ze swej strony zdecydowaliśmy się przeznaczyć jedną z sal oddziału, a fundacja ze sponsorami dostosowała ją i wyposażyła w niezbędny sprzęt. Sala zmieniła kolorystykę, na podłodze pojawiły się wykładziny, a dzięki rzutnikowi dzieci mogą grać w interaktywne gry. Pojawiły się też materace, na których dzieci będą mogły ćwiczyć pod okiem fizjoterapeutów, ale i odpoczywać z rodzicami. To miejsce nie tylko do stymulacji rozwoju dzieci, tu będzie można też zapomnieć o pobycie w szpitalu i dobrze się bawić. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

pasek

Historyczna chwila dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego

9 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano porozumienie o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. To oznacza, że WCM staje się uniwersyteckim szpitalem klinicznym. Od października na Uniwersytecie Opolskim rusza kierunek lekarski - w WCM będą się uczyć studenci opolskiej medycyny.

pasek

5 m-ce w Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016

Wojewódzkie Centrum Medyczne otrzymało 5. miejsce i zdobyło Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016.Do ścisłego finału konkursu szpital został zakwalifikowany jako jeden z 19 szpitali z całej Polski,a jedyny z województwa opolskiego. Jury doceniło szereg akcji przygotowywanych dla naszych najmłodszych pacjentów, dużą kreatywność i umiejętność zaangażowania wielu instytucji i organizacji w celu poprawy zarówno zadowolenia u małych pacjentów, jak i polepszania wizerunku służby zdrowia. „Uważamy, że pomysłowość osób, które organizują działania na oddziale dziecięcym są godne rozpromowania i naśladowania przez inne jednostki lecznicze.” - to cytat z maila informującego nas o sukcesie. Ogólnopolski Konkurs ZOZ UP 2016 został zorganizowany przez Fundację Joy Aim pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

pasek

Kwiecień 2017 11 m-ce w Rankingu Szpitali

13 kwietnia Wojewódzkie Centrum Medyczne zajęło 11. miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 w kategorii szpitali z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł. Ranking został opublikowany przez Rzeczpospolitą. Warto dodać, że jesteśmy jedynym szpitalem z województwa opolskiego wyróżnionym w tegorocznym rankingu w tej kategorii. W Rankingu Szpitali Publicznych 2017, przygotowanym przez spółkę Magellan, oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry obrazują efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki podzielono na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. 21 kwietnia - Wojewódzkie Centrum Medyczne w partnerstwie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zostało jednym z beneficjentów programu pn. „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – poprawa opieki nad matką i dzieckiem”. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na realizację projektów. Nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln 800 tysięcy zł na profilaktykę zakażeń pneumokokowych (szczepienia) dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia.  W ramach programu, dofinansowanego kwotą ponad 33,8 mln złotych zrealizowanych zostanie 10 projektów obejmujących całe województwo. Przebadanych ma zostać 16 tysięcy kobiet i 17 tysięcy dzieci, a 9 tys. maluchów zostanie zaszczepionych przeciwko pneumokokom.

pasek

Styczeń 2017 Pierwsza operacja w kraju

Na oddziale Neurochirurgii odbyła się pierwsza w kraju operacja z wykorzystaniem diamentowego implantu.

 

pasek

Laury Umiejętności i Kompetencji

Krystyna Gębuś-Dinter, pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz dr n. med. Jacek Kaperczak, ordynator Oddziału Kardiochirurgii naszego szpitala znaleźli się w gronie osób nagrodzonych Laurami Umiejętności i Kompetencji 2016. Krystynę Gębuś-Dinter wyróżniono Srebrnym laurem w kategorii Pro Publico Bono, a dr n.med. Jacek Kaperczak otrzymał Złoty Laur w kategorii Medycyna i Inżynieria biomedyczna.

 

pasek

9 grudnia - Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wprowadziło Europejską Kartę Praw Dziecka w szpitalu

Wojewódzkie Centrum Medycznego w Opolu zajęło 5 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2016 – Bezpieczny Szpital Przyszłości Ogólna ocena składa się z punktów przyznanych za zarządzanie jednostką, jakość opieki, opiekę medyczną, jakość usług, komfort pobytu pacjenta, analizę skarg, SOR i przyznane certyfikaty.

W ubiegłym roku w tym rankingu zajęliśmy 24 miejsce. Ranking przygotowywany był już po raz 13. przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą IDEA Trade. Patronat honorowy nad Rankingiem Szpitali objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Rankingu prowadzony jest przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To awans o 19 miejsc.

Uroczyste oddanie do użytku najważniejszej inwestycji roku 2016 - zmodernizowanej Pracowni Hemodynamiki

wyposażoną w najnowocześniejszy kardioangiograf - pierwsze funkcjonujące takie łóżko w Polsce. Ten bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt, który zakupiono za 2 mln 200 tys. zł będzie służył diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami serca i układu krążenia, a jest ich coraz więcej.

pasek

22 listopada -  tytuł "Opolskiego Hipokratesa 2016" otrzymał dr n. med Jerzy Jakubiszyn, ordynator oddziału laryngologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego.

100 tys. zł dla Oddziału Ratunkowego WCM Taką kwotę otrzymał nasz szpital od wojewody opolskiego Adriana Czubaka. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie Oddziału Ratunkowego WCM. To pierwsze dofinansowanie przez wojewodę SOR-u WCM od od 2006 roku. Dzięki uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów wojewoda opolski przekazał oddziałom ratunkowym w całym województwie dodatkowe 863 160 zł.

Po raz pierwszy na Opolszczyźnie na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego doc. Jerzy Sacha z zespołem przeprowadził innowacyjny zabieg przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka. To mało inwazyjna metoda leczenia serca - zabieg ten nie wymaga otwarcia klatki piersiowej, by dostać się do serca.