Programy profilaktyczne

BADANIA KOLONOSKOPOWE

-

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie https://stopdlaraka.pl/

 

pasek

 

Wypożyczenie pompy insulinowej

W   naszym   ośrodku   kobiety   z   cukrzycą   pragnące przygotować   się   do   ciąży,   które   nie   mogą   sobie pozwolić   na   samodzielny   zakup  sprzętu,   mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej. Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry   Świątecznej   Pomocy   pod   patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie. Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ.  Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt: dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka tel. 77 45 20 167

 

pasek

 

Ogólnopolski programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przystąpił do ogólnopolskiego programu, dotyczącego wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci. Badaniami zostaną objęte dzieci, których rodzice lub rodzeństwo chorują na cukrzycę typu 1. W ten sposób sprawdzimy, czy u nich również rozwija się ta choroba  jeszcze zanim pojawią się jej objawy kliniczne.

Wykrycie obecności przeciwciał w stadium przedobjawowym stwarza możliwość objęcia pacjenta ścisłą opieką diabetologiczną, a także wdrożenia profilaktycznych zmian dietetycznych oraz indywidualną edukację rodziny dziecka.

Cukrzyca typu 1 jest zaliczana do najczęstszych przewlekłych chorób metabolicznych ujawniających się u dzieci. W ostatnich 20 latach zaobserwowano ok. 300-procentowy wzrost liczby zachorowań, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych. Obecność przeciwciał może być stwierdzona we krwi obwodowej wiele lat przed wystąpieniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Osoby zainteresowane badaniami prosimy o kontakt z Poradnią Diabetologiczną – tel. 77 45 20 167.