Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu tworzą:

 

1.  Wieloprofilowy Szpital Kliniczny:

 • Oddział Okulistyki,
 • Oddział Laryngologii,
 • Oddział Chirurgii z Pododdziałami:
  • Chirurgii Naczyniowej,
  • Chirurgii Ogólnej,
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej,
 • Oddział Neurochirurgii,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałami:
  •  Rehabilitacji Narządu Ruchu,
  • Chirurgii Ortopedycznej i Ortopedii Dziecięcej,
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 • Oddział Urologii,
 • Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
 • Oddział Kardiologii z Pododdziałami:
  •  Intensywnej Terapii Kardiologicznej,
  •  Interwencji Sercowo – Naczyniowych,
 • Oddział Kardiochirurgii,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków,
 • Oddział Pediatrii z Pododdziałami:
  • Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej,
  • Pediatrii i Alergologii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami:
  • Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
  • Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
  • Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem:
  • Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Blok Operacyjny,
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi.
 • Specjalista ds. Koordynacji Transplantacji.
   

2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne:

      1)  Zespół Poradni Specjalistycznych:

 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Laryngologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej,
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
 • Poradnia Neurochirurgiczna,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Nefrologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Kardiochirurgiczna,
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych,
 • Poradnia Stomatologiczna,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej,
 • Medycyna Pracy

 

      2)Zakłady:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Zakład Mikrobiologii,
 • Zakład Rehabilitacji,
 • Zakład Patomorfologii,
 • Zakład Medycyny Sądowej - Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego

 

 1. Inne komórki organizacyjne:
 • Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum
 • Apteka                                                                                   
 • Centralna Sterylizatornia i Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek
 • Specjalista ds. Epidemiologii
 • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Komitet Terapeutyczny
 • Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej                                      
 • Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Kaplica Wielowyznaniowa                                                       

 

 1. Komórki organizacyjne administracyjne, ekonomiczne i techniczne: 
 • Dział Personalny,                                                 
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
 • Dział BHP i p.poż,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa,
 • Dział Eksploatacyjno - Techniczny,
 • Dział Logistyki,
 • Dział Zamówień Publicznych ,
 • Centrum Informatyczne,
 • Dział Organizacyjno-Prawny,                                         
 • Sekcja Administracji,
 • Sekcja Komunikacji i Promocji 
 • Sekcja Inwestycyjna,
 • Sekcja  Badań Klinicznych,
 • Sekcja ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych,
 • Dział Żywienia,
 • Dział Higieny i Obsługi Żywienia,
 • Kancelaria,                     
 • Zastępca  Głównego  Księgowego,
 • Dział Finansowo – Księgowy,
 • Dział Kontraktowania i Rozliczeń,
 • Dział Controllingu,
 • Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji .

 

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w USK w Opolu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Generalnego.