Zarządzający Szpitalem

 

 

mADERA2

Dariusz Madera

Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Opolskiej w Opolu uzyskał certyfikat Executive Master of Business Administration. Menadżer, ekspert systemu ochrony zdrowia, od 11 lat związany z systemem ochrony zdrowia, prelegent wielu konferencji dotyczących systemu ochrony zdrowia, zarządzania i nadzoru nad podmiotami leczniczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, poprzednio pełnił funkcje m.in.: Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Prezesa Zarządu PCM S.A., Wicewojewody Opolskiego.
 

Kontakt:

  • tel. 77/45 20 745, 
  • e-mail: centrum@usk.opole.pl
Kucharski

Andrzej Kucharski

Dyrektor ds. lecznictwa

 

dr  n. med., lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej. W 1980r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Od 40 lat związany z opolską chirurgią - początkowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu,a od 1997r. z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania w lecznictwie zamkniętym. Od 2006r. kieruje pionem medycznym USK w Opolu pełniąc funkcję dyrektora ds. lecznictwa.
W latach 2010-2012 prorektor ds. studenckich  oraz wieloletni wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Adiunkt Wydziału Nauk     o Zdrowiu i wykładowca na kierunku Biotechnologii Medycznej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.  Dydaktyk, wychowawca młodego pokolenia lekarzy. Prelegent wielu konferencji z zakresu chirurgii ogólnej  i naczyniowej oraz z zakresu zakażeń.

 

Kontakt:

  • tel. 77/45 20 745, 
  • e-mail: centrum@usk.opole.pl
BRAK ZDJĘCIA

Aleksandra Gapińska

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy 

 

Kontakt:

  • tel. 77/45 20 745, 
  • e-mail: centrum@usk.opole.pl
mIGA

Marcin Miga

Dyrektor ds. Administracyjnych

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,  słuchacz Podyplomowego Studium MBA. Poprzednio pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz na Uniwersytecie Opolskim. Jako Zastępca Kanclerza od 2015r. brał czynny udział w organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz współuczestniczył w przekształceniu szpitala PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

 

Kontakt:

  • tel. 77/45 20 745, 
  • e-mail: centrum@usk.opole.pl
Grzeczna

Maria Grzeczna

Naczelna Pielęgniarka

 

Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, prawnik, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. W okresie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, prawa pracy oraz prawa medycznego. Wykładowca zagadnień prawnych na kursach specjalizacyjnych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek oraz nauczycieli akademickich w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu przez 12 lat . Od roku 2011 członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu. Od 12 lat Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Opolu. Dodatkowe kwalifikacje: Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania, audytor systemu zarządzania jakością dla placówek ochrony zdrowia  ISO 9001:2015. Uczestnik licznych konferencji, kursów w kraju i zagranicą.  

 

Kontakt:

  • tel. 77/45 20 154, 
  • e-mail: maria.grzeczna@usk.opole.pl