Telefony

Rejestracja do poradni specjalistycznych
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja 77 45 20 111 , 77 45 20 150 , 77 45 20 210
Poradnia Okulistyczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Gabinet ortoptyczny 77 45 20 175
Gabinet konsultacyjny 77 45 20 179
Poradnia Chirurgii Dziecięcej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Rejestracja konsultacyjna 77 45 20 830
Poradnia Urologiczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Gabinet 77 45 20 143
Konsultacje 77 45 20 144
Przyjęcia pacjentów 77 45 20 145
Poradnia Diabetologiczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Telefon ogólny 77 45 20 167
Poradnia Laryngologiczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Poradnia konsultacyjna 77 45 20 186
Poradnia Neurochirurgii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Gabinet konsultacyjny 77 45 20 820
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Kierownik 77 45 20 160
Gabinet chirurgiczny 77 45 20 163
Poradnia Nefrologiczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Gabinet 77 45 20 803
Rejestracja 77 45 20 811
Poradnia Kardiochirurgiczna
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Gabinet 77 45 20 195
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 210
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Ordynator 77 45 20 300
Pokój lekarzy 77 45 20 302
Fax 77 45 20 303
Sekretariat 77 45 20 304
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 305
Konsola pielęgniarek 77 45 20 952 , 77 45 20 953
Oddział Kardiologii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Pokój lekarzy 77 45 20 662 , 77 45 20 664
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 665
Telefon dla pacjentów 77 45 20 668
PINK dyżurka pielęgniarek 77 45 20 691
PINK pokój lekarzy 77 45 20 692
PINK telefon dla pacjentów 77 45 20 698
Sekretariat + FAX 77 45 20 699
Sekretariat + ordynator 77 45 20 660
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 661
Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Ordynator 77 45 20 800
Pokój lekarzy 77 45 20 812
Sekretariat 77 45 20 814
Telefony dla pacjentów 77 45 20 818
Kierownik Stacji Dializ 77 45 20 802
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 805
Oddział Urologii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Ordynator 77 45 20 610
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 611
Pokój lekarzy 77 45 20 612
Sekretariat 77 45 20 614
Pielęgniarka Oddziałowa 77 45 20 615
Fax 77 45 20 617
Telefony dla pacjentów 77 45 20 618
Oddział Okulistyki
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Ordynator 77 45 20 670
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 671
Pokój lekarzy 77 45 20 672
Sekretariat 77 45 20 674
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 675
Telefony dla pacjentów 77 45 20 678
Zastępca ordynatora 77 45 20 679
Oddział Neurochirurgii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Zastępca ordynatora 77 45 20 723
Sekretariat 77 45 20 724
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 725
Ordynator 77 45 20 720
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 721
Pokój lekarzy 77 45 20 722
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Kierownik + FAX 77 45 20 650
Zastępca kierownika 77 45 20 640
Dyżurka pielęgniarek strona lewa 77 45 20 641
Asystenci młodsi 77 45 20 642
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 645
Telefon dla pacjentów strona lewa 77 45 20 648
Dyżurka pielęgniarek strona prawa 77 45 20 651
Asystenci starsi 77 45 20 652
Sekretariat 77 45 20 655
Telefon dla pacjentów strona prawa 77 45 20 658
Oddział Pediatrii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 791
Pokój lekarzy II 77 45 20 792
Kierownik oddziału 77 45 20 290
dyżurka pielęgniarek I 77 45 20 781
Pokój lekarzy I 77 45 20 782
Sekretariat 77 45 20 784
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 785
Zastępca kierownika oddziału 77 45 20 790
Oddział Chorób Wewnętrznych
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Ordynator 77 45 20 600
Kierownik Pododdziału Alergologii 77 45 20 200
Dyżurka pielęgniarek 77 45 20 601
Pokój lekarzy I 77 45 20 602
Pokój lekarzy II 77 45 20 603
Sekretariat 77 45 20 604
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 605
Telefon dla pacjentów 77 45 20 608
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Sekretariat 77 45 20 734
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 735
Ordynator 77 45 20 730
Pokój lekarzy 77 45 20 732
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Sekretariat 77 45 20 624
Pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 625
Asystenci młodsi 77 45 20 626
Telefon dla pacjentów strona prawa 77 45 20 628
Dyżurka pielęgniarek strona lewa 77 45 20 631
Telefon dla pacjentów strona lewa 77 45 20 638
Ordynator 77 45 20 620
Dyżurka pielęgniarek strona prawa 77 45 20 621
Asystenci starsi 77 45 20 622
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja telefoniczna 77 45 20 111 , 77 45 20 210 , 77 45 20 150
Zakład Medycyny Sądowej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Kierownik sekretariat 77 45 20 850
Pokój asystentów 77 45 20 852
Sekretariat 77 45 20 853
FAX 77 45 20 854
Pracownia toksykologii 77 45 20 859
Zakład Rehabilitacji
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja 77 45 20 861
Pokój lekarzy 77 45 20 862
Pokój techników 77 45 20 863
Masażyści 77 45 20 865
Pokój lekarzy 77 45 20 866
Pracownia fizykoterapii 77 45 20 867
Sala gimnastyczna 77 45 20 869
Kierownik 77 45 20 860
Zakład Patomorfologii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Sekretariat 77 45 20 840
Kierujący zakładem 77 45 20 840
Laboratorium histopatologiczne 77 45 20 844
Prosektorium 77 45 20 848
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Rejestracja 77 45 20 326
Sekretariat + FAX 77 45 20 329
Sekretariat + Kierownik 77 45 20 390
Badania pilne, dyżur całodobowy 77 45 20 399
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Sekretariat 77 45 20 343
Kierownik 77 45 20 344
Rejestracja 77 45 20 330
Fax 77 45 20 331
Rejestracja 77 45 20 340
Zakład Mikrobiologii
Komórka organizacyjna Numer telefonu
Kierownik 77 45 20 880
Rejestracja 77 45 20 881
Zakład 77 45 20 882 , 77 45 20 883
FAX 77 45 20 884