Nasi laryngolodzy radzą, jak dbać o słuch i chronić się przed hałasem. Ważny jest na przykład wybór słuchawek