Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Malowanie szatni pracowniczych2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Wzór umowy 2019-03-19
  » Przedmiar robót 2019-03-19

Naprawy awaryjne sprzętu AGD będącego w dyspoizycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Wzór umowy 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-18
  » Zalącznik 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-18

Zakup i dostawa akcesoriów do sprzątania2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Wzór umowy 2019-03-18

Usługa dostępu do elektronicznej platformy zakupowej2019-03-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-15
  » Opis przedmiotu zamówienia 2019-03-15
  » Wzór umowy 2019-03-15
  » Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019-03-15

Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego i pomocniczego2019-03-14
  » Ogłoszenie 2019-03-14
  » Załacznik nr 1 2019-03-14
  » Załacznik nr 2 2019-03-14

Najem lokalu użytkowego2019-03-12
  » Ogłoszenie 2019-03-12
  » Formularz ofertowy 2019-03-12
  » Warunki konkursu 2019-03-12
  » Wzór umowy 2019-03-12

Pendrive z nadrukiem firmowym – 33 szt.2019-03-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-11
  » Wybór oferty 2019-03-14

Wykonanie badań jakości wody i ścieków w punktach zgodnośći na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2019-03-11
  » Zapytanie ofertowe. 2019-03-11

Dostawa płyt CD i DVD Verbatim2019-03-01
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-01
  » Wzór umowy 2019-03-01
  » Wybór oferty 2019-03-07

Najem lokalu użytkowego2019-03-01
  » Ogłoszenie 2019-03-01
  » Formularz ofertowy 2019-03-01
  » Wzór umowy 2019-03-01
  » Warunki konkursu 2019-03-01
  » Uniewaznienie postepowania 2019-03-12

Zakup i dostawa sprzętu stomatologicznego jednorazowego i wielorazowego użytku2019-03-01
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-01
  » Załacznik nr 2 2019-03-01
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-03-18

Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym na prefinansowanie projektów wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności realizowanych przez USK w Opolu do wysokości 27.000.000,00 zł2019-02-28
  » Ogłoszenie 2019-02-28
  » Informacja 2019-03-05
  » Przedłużenie terminu składania ofert 2019-03-06
  » Pytania i odpowiedzi 2019-03-13
  » Informacja 2019-03-19

Testy podstawowe aparatury rtg2019-02-26
  » Formularz ofertowo-cenowy 2019-02-26

Zakup i dostawa wody do picia w butlach2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy na usługę 2019-02-22
  » Wzór umowy na dzierżawę 2019-02-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-02-27
  » Pytania i odpowiedzi 2019-03-04
  » Wybór oferty 2019-03-19

Postępowanie na dzierżawę nieruchomości oraz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.2019-02-22
  » Ogłoszenie 2019-02-22
  » Opis 2019-02-22
  » Dane techniczne 2019-02-22
  » Wykaz urzadzeń 2019-02-22
  » Rys. 1. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 2. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 3. instalacja 2019-02-22
  » Projekt umowy 2019-02-22
  » Wzór oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 1 do oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 2 do oferty 2019-02-22
  » Korekta dotyczaca punktu "Opis" 2019-02-26
  » Korekta opisu 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 1 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-03-01
  » Zmiana terminu składania ofert 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 3 2019-03-05

Zakup i dostawa specjalistycznych środków myjących oraz czyszczących2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy 2019-02-22
  » Zmiana terminu składania ofert 2019-03-06
  » Wybór oferty 2019-03-19

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń2019-02-19
  » Ogłoszenie 2019-02-19
  » Sprostowanie 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2019-02-20

Telefony stacjonarne przewodowe i bezprzewodowe2019-02-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-18
  » Wybór oferty 2019-03-05

Zaprojektowanie i zbudowanie nowej strony internetowej, intranetowej i BIP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15

Zaprojektowanie akcydensów z wykorzystaniem obowiązującego logo i misji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15
  » Wybór oferty 2019-03-14

Pendrive z nadrukiem firmowym – 40 szt.2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-02-15

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki myjki – dezynfektora do naczyń sanitarnych oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi2019-02-13
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-13
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-13
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-13
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-13
  » Załącznik nr 4, Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowaniu 2019-02-13
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-13
  » Pytania i odpowiedzi 1 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-02-19
  » Wybór oferty 2019-03-01

Myszy i klawiatury komputerowe A4Tech2019-02-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-12
  » Wybór oferty 2019-02-18

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do procedury ECMO dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii2019-02-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-08
  » Wzór umowy 2019-02-08
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-02-27

„Zakup i dostawa 1 szt. szafy zewnętrznej na 4 butle gazowe”2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06
  » Wybór oferty 2019-02-25

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. Myjki / Dezynfektora Clinox 3A Total oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe MyjkaDezynfektor 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06
  » Unieważnienie postępowania 2019-02-12

ZAKUP I DOSTAWA ELEKTROD DO ABLACJI CHŁODZONYCH2019-02-04
  » Ogłoszenie 2019-02-04
  » Informacja 2019-02-05
  » Wynik 2019-02-12

Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem instrumentarium przez okres trwania zabiegu.2019-01-31
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-31
  » Wzór umowy 2019-01-31
  » Wynik 2019-03-04

Tonery do drukarek Brother DCP-L6600DW, OKI B412dn oraz tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-01-28
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-28
  » Wybór oferty 2019-01-31
  » Sprostowanie 2019-02-04

Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-01-23
  » Sprostowanie 2019-01-23
  » Informacja 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-01-31

Malowanie Kuchni wraz z innymi robotami remontowymi2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robót 2019-01-22
  » Opis techniczny robót 2019-01-22
  » Formularz oferty 2019-01-22
  » Wzór oświadczenia 2019-01-22
  » Wzór umowy 2019-01-22
  » Uzupełnienie 2019-01-23
  » Załącznik 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-02-13

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno porządkowego na Oddziale Kardiochirurgii na potrzeby uruchomienia Pododdziału Terapii Kardiochirurgicznej. 2019-01-22
  » Zaytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robot 2019-01-22
  » Wzor umowy 2019-01-22
  » Wybór oferty 2019-02-07

Zakup i dostawa wierteł elastycznych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wybór oferty 2019-01-28

Zakup i dostawa staplerów, ładunków do staplerów oraz instrumentu do mocowania siatek przepuklinowych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wzór umowy 2019-01-21
  » Wynik 2019-02-13

Monitorowanie i planowanie budżetu szpitala w sieci2019-01-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-11
  » Załącznik nr 1 2019-01-11
  » Informacja o wyborze 2019-01-29

Usługa dostępu do elektronicznej platformy zakupowej2019-01-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-08
  » Załącznik 1 2019-01-08
  » Załącznik 2 wzór umowy 2019-01-08
  » Odpowiedzi i sprostowanie 2019-01-10
  » Wybór oferty 2019-01-18
  » Unieważnienie zapytania 2019-02-12

Odnowienie i zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe2019-01-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-04
  » Wybór oferty 2019-01-10

Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2018-12-21
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-21
  » Wzór umowy 2018-12-21
  » Pytania i odpowiedzi 2018-12-27
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-01-30

Zakup i dostawa końcówek do osteotomii, pasujących do urządzenia Mectron Piezosurgery2018-12-21
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-21
  » Wzór umowy 2018-12-21
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-01-18


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.03.19 14:34