60 mln zł na termomodernizację nasz szpital pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data publikacji:
09/10/2023

Podpisanie umowy między NFOŚiGW a USK w Opolu na sfinansowanie termomodernizacji szpitala. Dziś wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski i dyrektor generalny USK w Opolu Dariusz Madera podpisali umowę na finansowanie projektu. Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Na zdjęciu: dyrektor ds. lecznictwa Andrzej Kucharski, zastępca kanclerza Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś, dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera, wiceprezes NFOSiGW Artur Michalski, opolska poseł Katarzyna Czochara, dyrektor ds. administracyjnych szpitala Marcin Miga,prezes WFOSiGW Aleksandra Drescher, dyrektor ds. ekonomicznych szpitala Aleksandra Gapińska.

- Niezmiernie cieszymy się, że nasz projekt za 60 mln zł uzyskał pozytywną ocenę w tym konkursie. Z tego 41 mln zł - to dofinansowanie, a 19 mln zł - to pożyczka. Zaplanowaliśmy w ramach tej inwestycji wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian i stropodachów, modernizację wentylacji na system umożliwiający odzyskiwanie ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz utworzenie instalacji fotowoltaicznej - wyliczał dyrektor generalny  USK w Opolu Dariusz Madera.

- Prace termomodernizacyjne przeprowadzimy w 21 naszych budynkach, obejmiemy je także systemem zarządzania energią. Zainstalowane na naszym terenie ogniwa fotowoltaiczne będą miały zdolność wytwarzania prawie 0,6 MW energii elektrycznej. Wszystkie te działania mają zwiększyć komfort prowadzonego u nas leczenia pacjentów, poprawić warunki pracy dla naszego zespołu, a kluczowe są efekty środowiskowe, czyli możliwość kontroli i zarządzania zużyciem energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska - podkreślił dyrektor Madera.

- Dzisiejsza umowa jest niezwykle ważna. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu to miejsce, gdzie codziennie ratuje się życie i poprawia egzystencję pacjentów. Inwestycja wpłynie na poziom bezpieczeństwa pacjentów i pracowników medycznych, a nade wszystko na efektywne zarządzanie zużyciem energii. Działania zaplanowane w projekcie przyniosą długoterminowe korzyści dla całej społeczności – mówił Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, podkreślając, że finansowanie dla USK w Opolu było najwyższe w konkursie, w którym przyznano pieniądze dla ponad 50 placówek medycznych w Polsce.

Prace termomodernizacyjne w USK w Opolu mają potrwać do czerwca 2025 r. Po przeprowadzeniu tej inwestycji zużycie energii w szpitalu spadnie o 59 proc. W tym samym czasie szpital planuje też zrealizować rozpoczętą w br. modernizację kotłowni za 20 mln zł, finansowaną z regionalnej puli unijnej, którą dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obie te inwestycje pozwolą na ograniczenie kosztów zużycia energii oraz emisji pyłów i gazów do środowiska. 

Obecna przy podpisaniu umowy prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Aleksandra Drescher zapowiedziała możliwość pozyskania przez USK w Opolu finansowania na rozbudowę zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej, żeby szpital mógł zasilić się jeszcze dodatkowo w energię elektryczną.

Przewiń do góry