31 młodych lekarzy właśnie rozpoczęło staże podyplomowe w naszym szpitalu. Większość z nich to absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

Data publikacji:
16/10/2023

Spotkanie dyrekcji, koordynatora staży podyplomowych i kadry kierowniczej szpitala z lekarzami stażystami. Na 78 osób, które w tym roku zgłosiło w Opolskiej Izbie Lekarskiej akces odbycia staży w szpitalach województwa opolskiego, blisko połowa została skierowanych do USK w Opolu.

Na zdjęciu tegoroczni lekarze stażyści z koordynatorem stażu i członkiem prezydium OIL dr. n. med. Jerzym Jakubiszynem.

- Preferujących nasz szpital było więcej. Kandydaci wskazywali trzy szpitale, w których chcą zrealizować staż. Rozstrzygająca była średnia ocen ze studiów - wyjaśnia dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, koordynator stażu podyplomowego w USK w Opolu i członek prezydium OLI.

Przez najbliższy rok stażyści będą pracować pod okiem doświadczonych lekarzy na oddziałach (obowiązkowo m.in. na wewnętrznym, pediatrycznym, chirurgicznych czy SOR, a w tzw. części spersonalizowanej stażu - na innych wybranych). Będą też  uczestniczyć w kursach i wykładach z prawa medycznego, bioetyki, orzecznictwa, profilaktyki nowotworowej, leczenia bólu, relacji z pacjentem.

Większość z tegorocznych lekarzy stażystów, którzy zgłosili się do OIL to absolwenci Uniwersytetu Opolskiego. - Niezwykle nas to cieszy, że spośród blisko 80 osób, które w tym roku zakończyły jako pierwsze cykl kształcenia na kierunku lekarskim w naszej uczelni, połowa na miejsce odbywania stażu wybrała Opolszczyznę - komentuje dr n. med. Katarzyna Sznajder, prodziekan Wydziału Lekarskiego.

- Co więcej, blisko 100 proc. tegorocznych absolwentów już zdało LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, a więc do pełnego prawa wykonywania zawodu brakuje im zaliczenia stażu. W kolejnych latach zwiększaliśmy nabory na kierunku lekarskim i w tym roku doszliśmy do docelowej liczby 160 studentów. To oznacza, że w przyszłości lekarzy stażystów w opolskich szpitalach powinno być jeszcze więcej - dodaje dziekan Sznajder.

Bartosz Śnietka, jeden z lekarzy stażystów, wyjaśnia, że jako student kierunku lekarskiego UO miał możliwość zobaczenia w trakcie zajęć praktycznych, jak wygląda praca w uniwersyteckim szpitalu i dlatego zdecydował się tutaj podjąć staż. - W przyszłości chciałbym specjalizować się w jakieś dyscyplinie zabiegowej, ortopedii lub chirurgii naczyniowej, a wiem, że ten szpital także rozwija się w tych kierunkach - deklaruje.

Absolwentem UO jest także Kacper Wójcicki. - To duży, rozwijający się szpital, który stawia na nowoczesność. Duża liczba oddziałów sprawia, że stażysta ma z czego wybierać w ramach części spersonalizowanej zajęć. Podczas stażu współpracujemy z lekarzami na oddziałach, uczestniczymy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, ale jeszcze niesamodzielnie - mówi.

- Tak liczna grupa lekarzy stażystów jest dla nas pewnym wyzwaniem logistycznym, ale też daje duże nadzieje na kadrowe zasilenie w przyszłości. Obecnie nasz zespół lekarski liczy blisko 300 osób – komentował podczas spotkania ze stażystami dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa.

 

- Idea uruchomienia w Opolu kierunku lekarskiego przyniosła już pierwszy efekt w postaci absolwentów, którzy w październiku trafili do nas i innych opolskich szpitali na staż. Jesteśmy dumni, że byliśmy wskazywani przez największą liczbę kandydatów jako numer jeden – mówi dyrektor generalny Dariusz Madera.

- Podczas spotkania wskazaliśmy młodym lekarzom możliwości rozwoju w naszym szpitalu: z jednej strony w różnych specjalizacjach medycznych, z drugiej - rozwoju naukowego, udziału w badaniach klinicznych, przy wsparciu Centrum Naukowo-Badawczego. W tym celu rozbudowujemy CNB - ostatnia dobra wiadomość to uzyskanie finansowania na utworzenie centrum medycyny cyfrowej i medycyny spersonalizowanej - podsumowuje dyrektor Madera.

Przewiń do góry