Nasz szpital z certyfikatem "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" 2023

Data publikacji:
18/10/2023

Certyfikat "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" 2023 Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” przyznawany jest przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, na podstawie analizy działalności placówek w obszarze bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, co się przekłada na bezpieczeństwo pacjentów.

- Ten certyfikat to z jednej strony świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa i potwierdzenie wprowadzenia w działalności naszego szpitala standardów jakości wykonywanych usług oraz wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Z drugiej to także zobowiązanie do stosowania zasad i procedur, które zapewniają wysoki poziom tego bezpieczeństwa naszych pracowników, a w efekcie - pacjentów - komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Jak podaje Elżbieta Chowaniec, specjalista ds. jakości w naszym szpitalu, w procesie certyfikacji analizie poddawano wyposażenie szpitala w bezpieczny sprzęt medyczny, procedury obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjenta, szkolenia w zakresie użycia bezpiecznego sprzętu medycznego, profilaktyki ekspozycji zawodowych wśród personelu medycznego, postępowania poekspozycyjnego.

W tegorocznej edycji certyfikacji szpitali wzięło udział 112 placówek, z których 108 otrzymało certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Tym samym zobowiązały się one do przestrzegania 11 zasad mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, między innymi zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadania procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć.

Program certyfikacji realizowano po raz drugi. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została powołana w 2021 r.. Jej działania mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu.

Przewiń do góry